Indtjening er altafgørende for aktiemarkedet

Vi befinder os i efteråret af det økonomiske opsving, og derfor er indtjening altafgørende for at opretholde et attraktivt afkast i aktiemarkedet.

Som aktieinvestor oplever man hver tredje måned, at fokus rettes mod selskabernes rapportering af omsætning, indtjening og ikke mindst forventninger til fremtiden. Situationen er ikke anderledes i øjeblikket, hvor fredagens amerikanske regnskaber fra J.P Morgan, Citigroup og Wells Fargo markerede startskuddet for regnskabsaflæggelserne for første kvartal 2018.

Stærk amerikansk regnskabssæson i udsigt

Retter man blikket mod de amerikanske selskaber, der rapporterer først, og som også må siges at være toneangivende i forhold til det globale perspektiv, ser udviklingen ganske fornuftig ud. For selskaberne i det amerikanske S&P 500-indeks forventer analytikerne i øjeblikket en samlet indtjeningsvækst på cirka 17% i første kvartal, mens de på omsætningen venter en vækst på cirka 7% - et niveau, der afspejler væksten i løbet af de seneste 4-5 kvartaler.

Ligesom i efteråret sidste år forventes indtjeningsvæksten at komme fra cykliske sektorer som IT, Finans og Industri, som fortsat er blandt de vigtigste – i hvert fald, når man ser bort fra sektorer som Energi og Materialer, der bliver positivt påvirket af de lave niveauer sidste år og prisstigningerne på blandt andet olie.

Den største ændring siden finanskrisen er, at indtjeningen ikke længere primært kommer fra omkostningstilpasninger og effektiviseringer. Væksten i omsætningen følger med og er ligesom indtjeningen bredt funderet i alle sektorerne. Nu er det med andre ord den økonomiske vækst, der stimulerer efterspørgslen efter virksomhedernes varer og serviceydelser. Dette i et omfang, der siden efteråret 2015 i tiltagende grad er kommet bag på analytikerne. Faktisk viste hele tre fjerdedele af de amerikanske virksomheder i fjerde kvartal sidste år en omsætningsvækst, der var højere end forventet.      

Analytikere skyder forkert

En anden væsentlig udvikling er, at analytikerne gående ind i 2018 har været for konservative. Analytikere plejer i begyndelsen af et kalenderår normalt at være meget optimistiske for derefter at nedjustere forventningerne. I år har det dog været modsat, og analytikerne har oprevideret forventningerne til indtjeningen kraftigt gennem første kvartal, primært på grund af den amerikanske skattereform og en stabil lav dollar over for USA’s øvrige handelsvalutaer.

Når vi ser frem mod de amerikanske regnskaber for første kvartal, ser alt således ganske solidt ud med den fortsat lempelige penge- og finanspolitik, der understøtter økonomien i USA og en valuta, der stadig begunstiger de amerikanske eksportører, og derfor må vi også forvente, at den positive udvikling fortsætter.

Trump spøger igen-igen

Det positive fundamentale billede på selskabernes indtjeningsudvikling kan dog komme i modvind fra flere retninger. Analytikernes opjustering og nu højere forventninger til selskabernes indtjening stiller større krav til virksomhederne, fordi forventninger er en afgørende faktor i, om et regnskab skaber en positiv eller negativ kursreaktion. De er således den barre, virksomhederne skal over for at komme godt igennem regnskabssæsonen.

Derudover skaber Trumps retorik om blandt andet handelsbarrierer en generel usikkerhed på de finansielle markeder – også selvom de aktuelle realøkonomiske effekter fortsat er begrænsede. Frygten skyldes, at en eskalering i retorikken og at egentlige tiltag over tid vil få en negativ effekt på selskabernes indtjening.

Mange ting bekymrer – men hold fokus på indtjeningen

Der er med andre ord mange forhold, som bekymrer investorerne for tiden, men set i et større perspektiv kan usikkerheden, de geopolitiske forhold, en eventuel handelskrig med mere koges ned til et afgørende spørgsmål: Hvad betyder det for virksomhedernes indtjening?

For indtjeningen er den altafgørende drivkraft for det fremadrettede aktieafkast i forhold til, hvor vi netop nu befinder os i det økonomiske opsving, og med en værdiansættelse af de fleste aktiemarkeder, der er kørt væsentligt op, skaber det en naturlig sårbarhed i aktiemarkedet. Derudover kan risikoen for stigende inflation også over tid både udvande indtjeningen og begynde at genskabe det alternativ til aktieinvestering, der har været fraværende siden finanskrisen.

Overvægt aktier

Derfor holder investorerne med god grund blikket stift rettet mod selskabernes indtjening og forventninger til fremtiden ved de kommende ugers regnskabsaflæggelse. Indtjeningen er den langsigtede driver af aktieafkast og skal både understøtte den fortsatte allokering mod aktier, reducere effekterne af den aktuelle usikkerhed og over tid kompensere aktieinvestorerne for potentielle alternativer til aktiemarkedet.

Artiklen er også bragt i Jyllands-Posten og som morgenkommentar på Finans.dk.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>