Formuepleje og Wealth Management fusionerer

I dette brev fortæller administrerende direktør for Formuepleje, Niels B. Thuesen, og administrerende direktør for Wealth Management, Thor Bendixen, om baggrunden for fusionen og hvad den betyder for dig som investor.

Kære kunde i Formuepleje og Wealth Management

Formuepleje og Wealth Management har besluttet sig for at fusionere med den ambition at servicere vores kunder med den absolut bedste rådgivning og kapitalforvaltning i Danmark.

Wealth Management har siden sin etablering været specialiseret i at servicere de mest velhavende danske familier og fonde, og Formuepleje har med sin større bredde i kundekredsen gennem mere end 31 år opbygget en rådgivnings- og kapitalforvaltningsplatform, som Wealth Managements investorer nu også får gavn af. Her vil vi hver især styrke og supplere hinanden.

Når det gælder værdisættet, hviler begge virksomheder på det samme fundament af værdier: Kendetegn for vore to virksomheder er gennemsigtighed af alle omkostninger, ingen transaktionsindtjening, ingen handel med nærtstående parter og interessesammenfald med kunderne. Det ændres der ikke på ved fusionen, så det interessesammenfald vi har med vores kunder vil blive passet og plejet som hidtil.

Interessesammenfaldet med kunderne er noget af det unikke i vores forretningsmodel, og det værner både Formuepleje og Wealth Management om. Det gennemsyrer i dag begge organisationer, og fremover vil det gennemsyre den nye organisation.

Det er vores ambition at give alle kunder et endnu bedre tilbud, end det man oplever i dag. Vi vil sammen sætte en ny og højere standard, når det gælder om at servicere vore kunder.

For alle kunder – nye som gamle – vil det nye setup kun være en fordel. Det vil betyde, at man får glæde af nye investeringstilbud og services.

Juridisk er der tale om, at Formuepleje overtager Wealth Management, men de nye aktionærer fra Wealth Management køber samlet set aktier i Formuepleje for et større beløb, end det de får ud af transaktionen.

På den måde er det en fusion mellem ligeværdige partnere, og vi ser frem til et givende og gensidigt samarbejde fremover.

Formelt afhænger fusionen af Finanstilsynets endelige godkendelse, men forudsat at det går i orden, håber vi på en velindbringende fremtid for begge parters kunder.

På vegne af Formuepleje og Wealth Management

Niels B. Thuesen, adm. direktør, Formuepleje og Thor Bendixen, adm. direktør, Wealth Management

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>