Formuepleje øger atter aktieeksponeringen

Formuepleje øger sin aktieeksponering med 750 millioner kroner. Det er anden gang inden for knap tre uger, at det sker. Den seneste markedsuro ændrer ikke Formueplejes opfattelse af, at økonomien generelt er i god gænge. ”Selv om væksten i selskabernes indtjening ventes at falde i 2019, er den stadig på et ganske højt niveau, rammebetingelserne er fortsat gode, og prissætningen på aktier er faldet. Derfor vurderer vi, at det er et godt tidspunkt at øge aktieeksponeringen,” forklarer Henrik Franck, direktør og partner i Formuepleje.

Den seneste tids markedsuro er ikke begrundet i konkrete nøgletal eller nogen uventet nedgang i økonomien. Med den begrundelse har Investeringskomiteen i Formuepleje valgt at øge aktieeksponeringen med yderligere 750 millioner kroner.

”Tidligere på året nedbragte vi af flere omgange aktieeksponeringen. Vores strategi har været at kunne udnytte eventuelle kursudsving til at købe op, hvis muligheden skulle opstå. Vi mener, at det er et godt tidspunkt at investere i aktier, når man kan samle op på den måde. Efter vores opfattelse er der ikke noget, der ændrer ved, at aktier langsigtet er attraktivt prisfastsat nu relativt til alternativerne. Lige nu er der rekordindtjening i virksomhederne, og alligevel har de globale aktiemarkeder ikke givet aktieafkast i år. Det hænger ikke sammen, og derfor har vi besluttet at øge eksponeringen, så vi nu er fuldt investeret i aktier,” forklarer Henrik Franck, direktør og partner i Formuepleje og medlem af Investeringskomiteen.

Formuepleje er nu fuldt eksponeret i aktier

Det er anden gang på knap tre uger, at Formuepleje øger aktieeksponeringen med 750 millioner kroner, og det betyder, at Formuepleje i den globale aktiefond LimiTTellus nu har øget sin aktieeksponering til de maksimale 130 procent fra 123,5 procent. Konkret er eksponeringen i europæiske aktier sket via opkøb i Stoxx 600-indekset. Tidligere på året, da kurserne var kommet højt op, tog Formuepleje tilsvarende toppen af risikoen og solgte ud af aktiebeholdningen, men med de seneste kursfald er timingen god i forhold til at øge risikoen igen, lyder ræsonnementet fra Formueplejes Investeringskomite.

”Vi er ikke blinde for, at der er mere usikkerhed end længe på de finansielle markeder. Men vi er aktive investorer, og inden kurserne faldt, nedbragte vi vores aktieandel med henblik på netop at købe taktisk op, når muligheden var der. Det er den nu. Vi er parate til at gøre det samme igen, hvis aktierne – som vi forventer – retter sig op igen,” forklarer Henrik Franck og konstaterer, at bekymringerne i markedet ligner en overreaktion, når man kradser i overfladen.

”Der er sådan set masser af ting at hænge sin hat på, hvis man vil. Der er handelskrig, brexit, usikkerhed om Italien, mulige rentestigninger, en mulig amerikansk vækstafmatning i 2019 og et stort fald i techaktierne, som ikke var så usårlige, som man måske troede. Pointen er bare, at ingen af disse ting, der udspiller sig, for alvor er nye og oven i købet har de på lange stræk udviklet sig, som vi har gået og forventet. Når det så sker, bliver investorerne alligevel grebet af frygt, og der forsøger vi at bevare overblikket og gå imod strømmen,” siger Henrik Franck.

Forventet afmatning i USA sker fra et højt niveau

Den måske væsentligste faktor i markedsuroen er frygten for stigende renter i USA og den sandsynlige vækstafmatning i verdens største økonomi i 2019, hvor selskabernes indtjening heller ikke forventes at kunne opretholde helt samme høje niveau som i år, men dog fortsat vil have gode rammebetingelser.

”Amerikansk økonomi er i god gænge, også hvis vækstraterne kommer lidt ned i 2019. De rentestigninger vi har haft i USA, er jo netop begrundet i, at væksten har haft voldsom fart på, og det giver ikke os anledning til bekymring, at væksten ser ud til at komme ned på et lavere niveau i 2019. Det har længe været vores forventning. Det er og har aldrig været realistisk, at USA’s økonomiske vækst over en længere periode ville ligge på over 4 procent. Derfor er det efter vores opfattelse for tidligt at frygte, at Fed er ved at kvæle opsvinget og skabe den næste recession med de relativt beskedne rentestigninger, der har været og er lagt op til fremover,” slutter Henrik Franck. 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>