Leder: Vi er din bedste private banker

Formuepleje har gennem de seneste år fået mange nye kunder fra forskellige bankers private banking-afdelinger.

Direktør Søren Astrup

Vi oplever ofte, at kunderne sætter pris på, at vi kun fokuserer på én ting her i huset. Det er konstant at indfri kundernes behov, krav og ønsker, så vi sikrer tillidsfulde samt lang- og livsvarige kundeforhold. Lige så stor pris bliver der sat på, at Formuepleje afholder sig fra at tjene penge på transaktioner, når der skal handles i porteføljerne. For det betyder jo, at der aldrig kan foretages en handel i porteføljerne, som ikke er drevet af ønsket om at levere en bedre investering.

Risiko har flere dimensioner

Vi oplever også, at vores nye kunder fortæller os, at de har fået en ekstra læring eller en ekstra dimension i deres syn på risiko og risikostyring ved at blive kunde hos Formuepleje.

Det skyldes, at vi hos os ikke ser helt så endimensionelt på risiko, som man gør andre steder.

Den typiske måde at anskue investorrisiko på, er ved at placere kunder i risikogrupper fra lav til høj risiko. Når kunder ønsker lav risiko, skal de derfor have få aktier, og ønskes der høj risiko, skal de have mange aktier. Basalt set er den eneste måde, risikoen kan øges eller mindskes på, ved at skrue op eller ned for porteføljens andel af aktier. Altså jo flere/færre aktier – desto større/mindre risiko.

Det er vi for så vidt enige i, men det er dog langtfra hele billedet. Vi tilføjer den dimension, at den gode investering skal tage udgangspunkt i den optimale portefølje med cirka en tredjedel aktier og to tredjedele obligationer. Skal risikoen øges, bør det ske ved at have mere af den optimale portefølje – ikke ved at ”ødelægge” den optimale portefølje gennem øget aktieandel.

Måden at få mere på, er ved at vi bruger moderat gearing i vores porteføljer. Det vil sige lån, som vores foreninger optager og ikke den enkelte investor. Det moderate i gearingen dækker over, at vi aldrig vil geare en lavrisikoportefølje mere end 4 gange; heller ikke i en tid som vores, hvor vi nu for femte år i træk kan låne til negative renter – efter rentemarginal og omkostninger.

Mindre tabsrisiko

Et tredje risikoområde, som bankerne heller ikke ser så meget på, er at søge at bygge porteføljer, hvor tabsrisikoen og især risikoen for store tab undgås. Det er helt centralt at medtage denne dimension i alt lige fra rådgivning til risikostyring.

Derfor har vi i dag ”designet” vores blandede porteføljer, så de besidder den risikoegenskab, at vi vil undgå tab. Og vi kan se, det virker. Formueplejes moderat gearede porteføljer, Formuepleje Pareto, Safe, Epikur og Penta har reelt en lavere risiko for store tab end andre tilsvarende almindelige porteføljer med samme type overordnet risiko. Udsvingene er endda mindre på længere tidshorisonter, og samtidig leverer Formueplejes porteføljer et højt forventet afkast i forhold til risikoen.

Lad mig i den forbindelse lige nævne at Formuepleje Safe, der har middel risiko, over de seneste fem år har leveret et afkast på cirka 91 procent. Den typiske og ugearede private banking portefølje med middel risiko ville i samme periode have leveret 50 procent i afkast!

Din bedste private banker

Uden at prale mener vi helt seriøst, at Formuepleje er den bedste private banker, du kan få. Du har adgang til dygtige rådgivere, der kan rådgive dig om den bedste løsning. Vi har gode solide investeringsløsninger med dokumenteret attraktivt afkast i forhold til risikoen. Vi fungerer godt i samarbejdet med bankerne og har alene fokus på at finde de bedste langsigtede kundeløsninger.

Vi har kun fokus på den bedste løsning for kunden, og vores resultathonorar sikrer desuden, at kunden og Formuepleje har sammenfaldende interesser i at skabe et attraktivt langsigtet afkast.

Vi har i dette magasin på side 16 skrevet om et af de værktøjer, vi bruger i risikostyringen og rådgivningen. Det værktøj gør os blandt andet i stand til at tjekke kundernes portefølje ud fra den risiko, banken og kunden allerede har valgt og derfra arbejde videre med at optimere afkast/risiko forholdet.

God læselyst – og kig gerne forbi vores kontorer i Aarhus og Hellerup til en dialog med os om, hvordan du kan forbedre din portefølje.

Leder fra magasinet FORMUE 3//2017

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>