USA viser vejen for godt aktieafkast i år

Siden præsident Trump blev valgt den 8. november sidste år, er de amerikanske aktier steget mere end 10 procent. Det skyldes forventninger til skattelettelser og investeringer i infrastruktur, der understøttes af det republikanske flertal i Kongressen. Midtvejsvalget i 2018 kan gøre løfterne til virkelighed.

Direktør Henrik Franck

Der er og har været godt gang i aktiemarkederne de seneste måneder. Mere end 10 procent er de amerikanske aktier steget, siden Trump overraskende vandt præsidentvalget i november, og Republikanerne øgede flertallet i Kongressen.

Den positive udvikling skyldes flere faktorer. For det første var der allerede god fremgang i den amerikanske økonomi, hvor flere års ekspansiv pengepolitik havde kickstartet økonomien til fordel for fremgang i vækst og beskæftigelse. For det andet betød det overståede valg øget erhvervs- og forbrugertillid, og selvom de faktiske nøgletal halter en smule bagefter, er der skabt et solidt vækstmomentum i den amerikanske økonomi.

I december 2015 sluttede flere år med ekspansiv pengepolitik – det vil sige lave renter og opkøb af obligationer – da Den Amerikanske Centralbank satte renten op. Året efter i december 2016 fik renten et yderligere nøk opad, og udviklingen fortsatte i marts 2017, hvor den amerikanske centralbanks styringsrente steg til intervallet 0,75 til 1,0 procent. Samtidig er beskæftigelsen steget til et niveau, hvor arbejdsløshedsprocenten ligger på kun 4,7 procent, hvilket er tæt på den naturlige arbejdsløshed. Naturlig arbejdsløshed er defineret som en balance mellem arbejdsudbud og efterspørgsel, der ikke isoleret set øger inflationen.

Men det er alt sammen en udvikling, der kommer på ryggen af de seneste års positive udvikling i USA, og som Trump som sådan ikke har nogen andel i. Men én vigtig faktor har præsident Trump været markør for. Det er den stigende erhvervs- og forbrugertillid og den optimisme, som fremgår af de forskellige tillidsindikatorer fra borgere og virksomheder. Den er steget på forventningen om, at skattelettelser og infrastrukturinvesteringer bliver ført ud i livet af præsident Trump og det republikanske flertal i Kongressen.

”Som økonom har jeg længe spejdet efter en stigende lyst til at forbruge. I USA udgør efterspørgslen fra den private sektor cirka 70 procent af økonomien, og siden finanskrisen har borgere og virksomheder i højere grad haft fokus på at spare op og betale gæld af end på at forbruge og investere. Den udvikling ser ud til at være vendt, og det er vigtigt for virksomhedernes indtjening, hvor vi i 2017 bør kunne se frem til endnu mere vækst i omsætningen, der aflejrer sig på bundlinjen,” siger direktør Henrik Franck, medlem af Formueplejes investeringskomité.

Graf over udviklingen på SP500 Total Return

Sektorrotation

Siden august sidste år har vi yderligere kunnet iagttage en rotation på aktiemarkederne, hvor cykliske aktier som Finans, Industri og IT relativt frem til februar i år har udviklet sig bedre end sektorer som Medicinal/Sundhed, Tele og Stabilt Forbrug. Udviklingen skyldes dels den forbedrede amerikansk økonomi, dels de løfter som både Clinton og Trump fremsatte under den sidste del af valgkampen. Men siden februar er udviklingen for de mere konjunkturfølsomme cykliske aktier aftaget til fordel for de mere konjunkturufølsomme aktier inden for de førnævnte sektorer som Medicinal/Sundhed, Tele og Stabilt Forbrug. Årsagen er, at aktiemarkedet afventer konkrete forslag til ny politik.

Skattelettelser

Et af de løfter, der forventes at have størst effekt på aktierne, er udmeldingen om en skattereform. Her vil Trump sammen med Kongressen sætte ind på tre fronter. Han vil gøre skattesystemet enklere og især lette skatten for mellemindkomsterne. Han vil sænke skatten for virksomheder, der i USA er blandt verdens højeste, og han vil gøre det muligt for multinationale selskaber med formuer parkeret i udenlandske datterselskaber at hjemtage disse ophobede overskud til lav beskatning i USA.

Alle tre dele vurderes at være til gavn for aktierne. Formuepleje har lavet beregninger, der viser, hvor stor effekt på aktiekurserne en nedsættelse af selskabsskatten vil have. En sænkelse fra de nuværende 36 procent til 28,5 procent vil alt andet lige medføre et løft i fair værdi på 12 procent. Falder skatten til 20 procent, bør aktien isoleret set stige cirka 25 procent.

”Vores beregninger er selvfølgelig med forbehold, men illustrerer, at der kan blive tale om ganske markante forventede kursstigninger, selvom det kun skulle blive til halvdelen, og selvom skattelettelserne måske først bliver indført fra og med 2019,” siger Henrik Franck.

Infrastruktur

Det andet store løfte, der har ført til store kursstigninger for aktier inden for industri og byggevirksomhed, er de 1.000 milliarder dollar, som Trump har lovet, skal gå til investeringer i USA’s nedslidte veje, broer, lufthavne, hospitaler med mere.

Nu er der ikke tale om, at der på føderalt niveau igangsættes en masse store anlægsarbejder på tværs af staterne, idet opgaven i høj grad vil blive lagt ud i de enkelte stater. Det giver nemlig mulighed for, at kongresmedlemmerne kan profilere sig hjemme i deres egne valgkredse med populære jobskabende projekter. Der er allerede midtvejsvalg i efteråret 2018, og store populære investeringer i lokal infrastruktur vil være med til at kunne sikre genvalg til republikanske kandidater.

Problemet er, hvor pengene skal komme fra. USA opererer med et såkaldt gældsloft, som er den maksimale gæld, staten kan have. I marts nåede gælden 20.000 milliarder dollar. At låne pengene til infrastrukturinvesteringerne på traditionel vis er nok overvejende udelukket.

I stedet sætter man sin lid til, at de mange penge, som de multinationale virksomheder har ophobet i udlandet, vil blive hjemtaget til lav beskatning, og at denne ekstra skatteindtægt kan anvendes til de mange investeringer.

Godt aktieår

Formuepleje har siden november sidste år haft maksimal eksponering over for aktier i sine store blandede porteføljer, Optimum, Pareto, Safe, Epikur og Penta. Eksponeringen har givet god medvind til afkastene indtil videre. Men Formueplejes investeringskomité forventer, at udviklingen holder ved:

”Vi har fortsat positive forventninger til aktieafkastet i 2017, som tager sit udgangspunkt i en stadig stærkere amerikansk økonomi, hvor vi ser fremgang i både indtjening, nøgletal og tillidsindikatorer. Vi er forberedte på, at skattereformen og infrastrukturinvesteringerne kan trække lidt ud med at blive gennemført, men vi er overbeviste om, at Trump og det republikanske flertal i Kongressen vil levere på disse områder forud for midtvejsvalget næste år.

Kigger vi i retning af de europæiske aktier, så forventer vi en afventede udvikling i forhold til de mange vigtige valg i Frankrig og Tyskland. Fundamentalt set er de europæiske aktier relativt billige prisfastsat, så medmindre Europa og EU splittes helt ad i højreekstremisme og EU-modstand, så ligger der også et positivt bidrag til afkastet i porteføljerne fra denne side,” siger direktør Henrik Franck. Han understreger, at Formuepleje forventer, at Marine Le Pen ikke bliver præsident i Frankrig, og at enten Merkel eller Schulz bliver kansler i Tyskland.

Artiklen er bragt i Magasinet FORMUE 02 // 2017

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>