Positiv aktiestemning skyldes mere end Donald Trump

Som investor skal man i øjeblikket være opmærksom på den accelererende sektorrotation, vi især har set siden det amerikanske præsidentvalg i november, men man skal også holde sig for øje, hvad den egentlig bunder i.

De seneste fem måneder har budt på en række markante begivenheder for det globale aktiemarked. Den Europæiske Centralbank (ECB) forlængede sit europæiske QE-program, italienerne stemte nej til forfatningsændringen og sidst men ikke mindst kom det bag på markederne, da amerikanerne i starten af november valgte Donald Trump som USA’s næste præsident.

Overordnet set har udviklingen i globale aktier i samme periode været afdæmpet med et samlet afkast på 2,5 pct. siden midten af august. Aktiereaktionen har derimod været markant på de enkelte lande – og i særdeleshed på sektorniveau.

På fredag indsættes Donald Trump som amerikansk præsident, hvilket betyder, at han skal levere på de forventninger, som aktiemarkedet i tiltagende grad er begyndt at tage forskud på. Meningerne om Donald Trump er mange, men aktieinvestorerne (målt på kursudviklingen) er forholdsvis enige, om at cykliske aktier vil nyde godt af Trump ved roret relativt til de defensive sektorer.

Siden starten af november har gruppen af cykliske sektorer som finans, industri, cyklisk forbrug og it outperformet defensive sektorer som stabilt forbrug, tele og forsyning. Også når der måles på værdiansættelsen af de cykliske sektorer relativt til de defensive sektorer, er der specielt efter det amerikanske præsidentvalg sket en markant udvikling.

De cykliske sektorer handler i øjeblikket til en samlet præmie på omkring 10 pct. relativt til det historiske værdiansættelsesniveau mellem de cykliske og defensive sektorer. En præmie, der derfor også i historisk sammenhæng er iøjnefaldende og vidner om to væsentlige ændringer i investorernes tilgang til aktiemarkedet. For det første forventer aktieinvestorerne en betydelig indtjeningseffekt i de cykliske sektorer som følge af en ekspansiv amerikansk finanspolitik. For det andet yder højere amerikanske renter i tiltagende grad et alternativ til de defensive sektorer, der gennem længere tid har fungeret som et alternativ for obligationsinvestorerne.

En ting er, at investorernes forventninger til Donald Trump og den ekspansive amerikanske finanspolitik har resulteret i en relativt aggressiv sektorrotation siden starten af november. Det, man skal være opmærksom på, er, at sektorrotationen som nævnt allerede startede tilbage i august som følge af et accelererende og (i forhold til analytikernes forventninger) overraskende positivt økonomisk momentum – ikke kun i USA men også i Europa og andre steder.

Forventningerne til Trump har været en væsentlig årsag til momentum i sektorrotationen siden november, hvilket man som investor selvfølgelig skal forholde sig til. Den vigtigste observation er dog, at rotationen på baggrund af et positivt økonomisk momentum har været i gang siden august – også uden for USA.

Artiklen er også bragt som morgenkommentar på Finans.dk/investor.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>