Oktober: Stærk aktiemåned trukket af regnskaber, valuta og ECB

Fortsat forbedrede makroøkonomiske forhold, stærke virksomheder og afdæmpede inflationsforventninger har i oktober endnu en gang bekræftet det globale økonomiske opsving og bidrog positivt til udviklingen i Formueplejes aktieportefølje.

Regnskabssæsonen for tredje kvartal, som i USA blev skudt i gang midt i oktober, har nu også bredt sig til Europa og senest til Danmark. I USA har udviklingen indtil videre været ganske robust med overraskende stærk omsætningsvækst samt stærk indtjeningsvækst. På trods af, at indtjeningsniveauet i tredje kvartal er lavere end tidligere, er der stadig tale om, at virksomhedernes indtjening afspejler den økonomiske aktivitet. Niveauskiftet i forhold til første og andet kvartal skal i højere grad ses i relation til en højere oliepris i tredje kvartal sidste år og deraf lavere energibidrag til den samlede indtjening samt negative indtjeningseffekter som følge af den amerikanske orkanaktivitet på blandt andet de amerikanske forsikringsselskaber.

I Europa kommer regnskaberne ligeledes ind bedre end ventet, om end niveauet her både på omsætning og indtjening er lavere sammenlignet med USA. Overordnet set understøtter den fundamentale udvikling i selskaberne Formueplejes basisscenarie omkring et driftsrelateret økonomisk opsving, der i øjeblikket retfærdiggør en maksimal aktieeksponering i Formueplejes kapitalforeninger.

På regionsbasis er det primært USA og Japan, der har været de væsentlige bidragsydere til afkastudviklingen i oktober. Genvalg til Shinzo Abe med et flertalsgrundlag bag sig har været blandt årsagerne til den positive udvikling i Japan. I Europa har udviklingen været mere moderat blandt andet som følge af fortsat stærk euro over for dollar (dollaren er styrket cirka 1,5% i oktober) og på trods af, at ECB på sit seneste rentemøde udtrykte fortsat vilje til at understøtte markedet gennem obligationsopkøb over en længere periode.

Kort sagt kan den positive aktieudvikling, der har kendetegnet oktober, og som kommer i forlængelse af tredje kvartal, i vid udstrækning henføres til en fortsat forbedring i de makroøkonomiske variable og herigennem selskabernes indtjeningsvækst i et miljø, hvor inflationsforventningerne er moderate og ikke i øjeblikket kræver væsentlige rentestigninger fra centralbankernes side. En udvikling, der i øjeblikket kompenserer for aktiernes værdiansættelse.

Formueplejeforeningernes aktieportefølje har i oktober måned genereret et samlet afkast på 3,8 procent før omkostninger, hvilket er på linje med det generelle marked.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>