Kvartalsopdatering: Stærk afslutning på 2016

Formueplejeforeningerne gav gode afkast i 2016 og sluttede også årets sidste kvartal med flotte resultater.

I det forgangne år har Formueplejeforeningerne givet rigtig flotte afkast, og tendensen fortsatte i årets fjerde kvartal, hvor Formuepleje Penta igen var topscoreren med et afkast på knap 9 procent. Det er især en højere dollarkurs, der har løftet afkastene de sidste par måneder. Ovenpå Trumps overraskende valgsejr og med republikansk flertal i kongressen er der nu store forventninger til, at der kommer markante finanspolitiske lempelser i USA i form af skattelettelser og offentlige investeringer. Det vil i givet fald øge presset på den amerikanske centralbank for at hæve renten yderligere, og det har løftet dollarkursen op med næsten seks procent i kvartalet.

Samtidig har udsigten til finanspolitiske stimuli også givet et løft til aktiemarkederne og virksomhedsobligationerne. Trumps valgsejr medførte en kortvarig negativ markedsreaktion, der dog hurtigt blev afløst af forventninger om en mere lempelig finanspolitik og forbedrede rammevilkår for blandt andet amerikanske virksomheder, hvilket førte til højere aktiekurser mod årets slutning. Det er værd at bemærke, at aktieandelen i Formueplejeforeningerne blev øget i kølvandet af det umiddelbare aktiekursfald efter det amerikanske præsidentvalg.

En anden vigtig bidragsyder til afkastene kommer fra investeringerne i danske realkreditobligationer, der har leveret et positivt bidrag i fjerde kvartal på trods af generelt stigende renter. Det afspejler sig ved, at den rent obligationsbaserede Formuepleje Fokus har leveret et positivt afkast på 1,3 procent i kvartalet, hvor realkreditindekset i samme periode har givet et negativt afkast. Det er altså i høj grad den aktive obligationsforvaltning, der har bidraget med det positive afkast.

Afkastene i løbet af det seneste kvartal

Seneste 12 måneder

Hvis man ser på afkastene det seneste år, er tallene også imponerende. Her har Formuepleje Penta leveret et afkast på hele 21 procent, mens globale aktier kun har givet 11 procent. Der har været medvind på alle fronter i form af stigende kurser på såvel aktier, virksomhedsobligationer og danske realkreditobligationer samt en højere dollarkurs. Samtidig har der været merperformance på udvælgelsen af såvel danske realkreditobligationer som globale virksomhedsobligationer, og disse vellykkede obligationsstrategier har også været en medvirkende faktor til de flotte afkast.

Graf over Formueplejes afkastperformance de seneste 12 måneder

Fortsat aktive centralbanker

Efter en turbulent start på året med store kursfald i januar og februar måned rettede markederne sig i løbet af foråret. Det var igen centralbankerne, der spillede en aktiv rolle med yderligere stimuli fra såvel den kinesiske, japanske og den europæiske centralbank, og i løbet af sommeren fulgte den britiske centralbank trop med pengepolitiske lempelser i kølvandet af brexit. Samtidig var den amerikanske centralbank også meget tilbageholdende med at hæve renten, hvilket først skete i december, selvom der var en forventning om to til tre rentestigninger i 2016 ved årets begyndelse. Centralbankerne spiller således fortsat en stor rolle, da de generelt stadig pumper masser af penge ud, hvilket er med til at understøtte de finansielle markeder.

I andet halvår har fokus været rettet mod den politiske front, hvor især et par overraskende valgresultater springer i øjnene. Men på trods af kortvarig uro i kølvandet af såvel brexit, det amerikanske præsidentvalg og forfatningsafstemningen i Italien har de finansielle markeder hurtigt rettet sig igen.

Finanspolitiske stimulanser

Der har i lang tid været enighed om, at den lempelige pengepolitik ikke alene kan løfte den økonomiske vækst, og derfor har der længe været efterlyst flere finanspolitiske lempelser fra politikerne. Der er udsigt til, at finanspolitikken kommer i højsædet i 2017 i USA, hvilket forventes at medføre højere amerikansk vækst i det kommende år. Med både en republikansk præsident og republikansk flertal i kongressen er der opbygget store forventninger til finanspolitiske stimulanser, og det har understøttet de finansielle markeder allerede i slutningen af 2016, og derfor bliver det interessant, om Trump kan leve op til de høje forventninger.

Aktiemarkedet

Analyseres aktieudviklingen siden det amerikanske præsidentvalg, er specielt sektorrotationen iøjnefaldende. Investorer har i kølvandet på præsidentvalget valgt at sælge de stabile, ikke konjunkturelt følsomme sektorer for i stedet at købe ind i de mere cykliske sektorer, der i højere grad vil profitere af en øget amerikansk vækst. Rotationen har været i gang siden august som følge af bedre end ventede økonomisk nøgletal, men accelererede kraftigt efter præsidentvalget.

På linje med andre aktivklasser er aktiemarkedet gennem slutningen af fjerde kvartal begyndt at inddiskontere de positive effekter fra en mere ekspansiv amerikansk finanspolitik. Det viser sig i aktieafkastet generelt, men også i afkast- og værdiansættelsesforskellene mellem de defensive og cykliske sektorer.

I uge 2 starter den amerikanske regnskabssæson for fjerde kvartal, hvor fokus naturligt vil rette sig mod selskabernes forventninger specielt til den amerikanske vækst. En stigende dollar vil også være et tema, som især de amerikanske eksportører vil berøre.

Politisk usikkerhed

I Euroland er det fortsat den politiske usikkerhed, der sætter dagsordenen. Med valg i Holland, Frankrig, Tyskland og sandsynligvis Italien i det kommende år vil det politiske billede igen sætte sit præg på især de europæiske markeder. Der vil især være fokus på, hvordan de nationalistiske partier klarer sig ved valgene, da disse partier er kritiske over for Euro-samarbejdet. Selvom disse nationalistiske partier står stærkt i meningsmålingerne, er der ikke umiddelbart udsigt til, at de kommer til magten. Men med de overraskende valgresultater i Storbritannien og USA i 2016 i baghovedet, skal man ikke vide sig for sikker, og usikkerheden omkring valgresultaterne vil helt sikkert præge de finansielle markeder.

Effekten af brexit har indtil videre også været begrænset, især da Storbritannien endnu ikke har indsendt deres udmeldelseserklæring, og derfor er vilkårene og konsekvenserne af deres udtrædelse fortsat usikker. Så det er en risikofaktor, der også kan spille ind i det kommende år.

Kina

I begyndelsen af 2016 satte usikkerheden omkring den kinesiske økonomi sit tydelige præg på markederne. En kraftig gældsopbygning kombineret med en svækket kinesisk valuta satte spørgsmål ved holdbarheden af aktivitetsniveauet. Forskellige penge- og finanspolitiske stimulanser var med til at understøtte den indenlandske kinesiske aktivitet, og usikkerheden omkring kinesisk økonomi aftog i løbet af foråret. Det er Formueplejes vurdering, at de politiske ledere i Kina fortsat har forskellige redskaber til at stimulere økonomien, så risikoen vurderes at være håndterbar.

Konklusion

Der er forventning til, at der vil komme markante finanspolitiske stimulanser i USA i 2017, og det vil være med til at løfte væksten i den amerikanske økonomi. Samtidig vil især den europæiske og den japanske centralbank fortsat føre en meget lempelig pengepolitik. Så selvom der er risici på især den politiske front i Euroland, er det Formueplejes vurdering, at 2017 vil være et fornuftigt år på de finansielle markeder.

Med baggrund i de amerikanske finanspolitiske stimulanser er det Formueplejes vurdering, at der er værdi i aktier baseret på fremgang i virksomhedernes indtjening anført af USA, mens europæiske og japanske aktier også er understøttet af centralbankernes stimulanser.

På virksomhedsobligationer er der mulighed for at få en fornuftig rente på især europæiske High Yield-obligationer, der er understøttet af opkøb fra Den Europæiske Centralbank. Med hensyn til danske realkreditobligationer er strategien fortsat uændret, da fokus er rettet mod realkreditobligationer med følsomhed over for ændringer i de 3-4 årige renter, da det er Formueplejes vurdering, at de korte renter i Euroland og Danmark vil forblive lave i en lang periode. Til gengæld er eksponering mod ændringer i de lange renter fortsat stort set elimineret. Selvom renteniveauet er lavt, er der fortsat værdi i at lave lånefinansieret køb af danske realkreditobligationer, da det stadig er muligt for Formueplejeforeningerne at låne til negative renter på aktuelt cirka -0,15 til -0,20 procent inklusiv marginal til bankerne.

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>