Kvartalsopdatering: De flotte afkast fortsatte i årets første måneder

Tendensen med rigtig flotte afkast i Formueplejeforeningerne er fastholdt i det første kvartal af 2017 med afkast fra knap 2 procent i den rent obligationsbaserede Formuepleje Fokus til lidt over 8 procent i Formuepleje Penta.

Det er især stigende aktiekurser, der har trukket afkastet op i årets første kvartal, men også gode afkast på beholdningen af danske realkreditobligationer har understøttet det samlede afkast. Samtidig har globale virksomhedsobligationer også bidraget positivt i de Formueplejeforeninger, hvor virksomhedsobligationer indgår. Til gengæld har dollarkursen påvirket det samlede afkast negativt.

På aktiefronten var det i første halvdel af kvartalet primært forventninger til Trump og nye finanspolitiske tiltag samt den fortsatte positive udvikling i nøgletallene, der løftede afkastene. Det har dog vist sig, at Trump ikke blot kan få gennemført alle sine forslag i kongressen uden sværdslag. Dette blev især synligt i processen omkring hans foreslåede ændringer og afskaffelse af Affordable Care Act (Obama Care). Her blev markederne skuffede over manglende eksekvering, hvilket har dæmpet forventningerne til en hurtig gennemførsel af en gennemgribende og omfattende skattereform.

I den sidste halvdel af kvartalet er især de europæiske aktier blevet løftet med udsigt til mindre politisk usikkerhed i Euroland, da der ifølge meningsmålingerne er mindre sandsynlighed for, at den højrenationalistiske Marine Le Pen vinder det franske præsidentvalg i maj. Det har betydet, at både franske aktier samt aktier i den europæiske periferi har outperformet eksempelvis det tyske DAX-indeks.

Aktier i Emerging Markets har klaret sig rigtig godt i første kvartal. Det skyldes blandt andet forbedrede indenlandske forhold, en lavere dollarkurs samt den positive udvikling i de globale nøgletal.

Danske realkreditobligationer har generelt leveret fornuftige afkast i kvartalet, selvom de mellemlange og lange renter er steget en smule hen over kvartalet. Det skyldes blandt andet god udenlandsk efterspørgsel efter danske realkreditobligationer, som fortsat ser interessante ud i forhold til mange udenlandske alternativer. Samtidig anser investorerne Danmark som en sikker havn i forbindelse med eventuel usikkerhed omkring euroen i forbindelse med det franske præsidentvalg.

Dollarkursen har til gengæld haft det lidt svært hen over kvartalet, selvom Den Amerikanske Centralbank hævede renten i marts. Svagheden i dollaren (og dermed styrken i euroen) stammer fra flere forhold:

  1. Lavere sandsynlighed for, at Marine Le Pen bliver fransk præsident, har styrket euroen
  2. Aftagende forventninger til hurtig vedtagelse af omfattende finanspolitiske stimuli i USA
  3. De finansielle markeder har indpriset højere sandsynlighed for, at Den Europæiske Centralbank hæver renten i løbet af de kommende par år, hvilket også har styrket euroen
  4. Stort betalingsbalanceoverskud i Euroland under ét, hvilket løbende medfører efterspørgsel efter euro

Formueplejes afkast i første kvartal af 2017 

Stærke tillidsindikatorer

Gennem de seneste måneder har der været en kraftig stigning i tillidsindikatorerne især i USA, men også i Euroland, hvilket viser, at både forbrugerne og virksomhederne ser positivt på fremtiden. Det plejer typisk at være et godt pejlemærke for økonomien, og det øger forventningerne til mere privatforbrug og øgede investeringer blandt virksomheder. Indtil videre har den stigende optimisme dog kun i begrænset omfang materialiseret sig i øget aktivitet, og derfor vil der også i de kommende måneder være stor fokus på, om der ses en forbedring i aktivitetsniveauet. I modsat fald vil det være skidt nyt for risikoaktiver, da der er opbygget en forventning til, at der kommer øget økonomisk vækst.

Fransk valg

I de kommende uger vil fokus i høj grad være rettet mod det franske præsidentvalg, hvor første runde afholdes den 23. april og anden runde den 7. maj. Ud fra meningsmålingerne tyder meget på, at den uafhængige Emmanuel Macron vil tage den endelige sejr. Der er dog stor sandsynlighed for, at Marine Le Pen fra Front National vil komme videre fra første runde. Når alt kommer til alt, kan det derfor ikke udelukkes, at hun ender med at sætte sig i præsidentstolen, selvom vi vurderer sandsynligheden som værende meget lille.

Skulle det mod forventning ske, vil hun vil arbejde for at få Frankrig ud af eurosamarbejdet ved at forsøge at lave en fransk folkeafstemning om landets tilknytning til euroen. Et sådant udfald vil skabe stor usikkerhed på de finansielle markeder. Formuepleje vurderer som nævnt, at sandsynligheden for dette er ganske lille, men skulle det alligevel ske at hun sætter sig i præsidentstolen, er der dog stadig lang vej til en fransk folkeafstemning, da det vil kræve, at hun har opbakning i parlamentet. Samtidig er det værd at bemærke, at der i den franske befolkning er stor opbakning til eurosamarbejdet, så det er meget svært at forestille sig et scenarie, hvor franskmændene stemmer ja til en udmeldelse af samarbejdet. Det vil dog være en væsentlig risikofaktor de næste par måneder, men vi vurderer, at effekten af en valgsejr til Le Pen være forholdsvis begrænset for de blandede Formueplejeforeninger, da investorerne vil søge i sikker havn i korte danske renter. Derfor vil vi tjene på vores beholdning af korte og mellemlange danske realkreditobligationer, som så vil virke som modvægt mod eventuelle kursfald på aktierne. Samtidig vil eurokursen også falde, hvilket vil øge værdien af Formueplejes dollareksponering.

Centralbanker

De globale centralbanker spiller fortsat en meget vigtig rolle på de finansielle markeder. Den amerikanske centralbank er begyndt at trække stimulanser tilbage i form af renteforhøjelser, senest i midten af marts. Til gengæld er centralbankerne i både Japan og Europa fortsat aktive og pumper stadig masser af penge ud, hvilket er med til at understøtte de finansielle markeder.

Efter det seneste møde i Den Europæiske Centralbank (ECB) har markedet dog indpriset større sandsynlighed for kommende renteforhøjelser. Det skyldes, at enkelte medlemmer har indikeret, at det er muligt at hæve renten, også inden bankens opkøbsprogram slutter. ECB’s officielle udmelding er dog fortsat at holde renten på det nuværende niveau, også i et stykke tid efter afslutningen på opkøbsprogrammet. Samtidig er der også lange udsigter til, at kerneinflationen i Euroland begynder at nærme sig ECB’s målsætning på de 2 procent, da lønningerne fortsat er meget afdæmpede, og med mange arbejdsløse i Euroland er der ikke udsigt til, at det ændrer sig foreløbigt. Der er indpriset renteforhøjelser fra ECB på i alt 0,5 procentpoint i løbet af de næste tre år.

Det er Formueplejes holdning, at det er i overkanten, så derfor ser vi fortsat god værdi i korte og mellemlange danske realkreditobligationer. Samtidig er der også fortsat udsigt til, at lånerenten i Formueplejeforeningerne forbliver i negativt territorium. Den ligger aktuelt mellem -0,1 procent til -0,25 procent inklusiv marginal til bankerne.

Konklusion

Selvom der kan opstå usikkerhed på de finansielle markeder i forbindelse med det kommende franske præsidentvalg, er det Formueplejes vurdering, at sandsynligheden for en valgsejr til Le Pen er meget lav. Hvis hun alligevel ender med at vinde, vurderes effekten på Formueplejeforeningerne at være begrænset, da danske realkreditobligationer og dollareffekten vil være modvægt til aktiekursfald.

Det afgørende den kommende tid vil derfor være, at vi fortsat har fokus på udviklingen i den økonomiske aktivitet i såvel USA som i Euroland. Kommer der højere aktivitetsniveau, sådan som tillidsindikatorerne signalerer, og lykkes det for Trump at komme igennem med finanspolitiske stimulanser i form af skattelettelser og investeringer i infrastruktur, vil det give især aktiemarkederne endnu et løft.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>