Formuepleje tjente 1,8 milliarder kroner til investorerne i 2016

2016 har været et fremragende år for Formueplejes mere end 10.000 investorer. Det samlede afkast løb op i cirka 1,8 milliarder kroner, og det er især de to store fonde, Safe og Penta, der har givet massiv rygvind med et afkast på henholdsvis 15 og 21 procent.

"Det er med stor tilfredshed, at vi endnu engang kan konstatere, at Formueplejes investeringskoncept med moderat gearede lavrisikoporteføljer har leveret særdeles attraktive afkast til vores investorer. Men endnu vigtigere er det, at vi i Formueplejes investeringskomité kigger ind i et 2017 med optimisme, idet vi forventer et godt aktieår for globale aktieinvesteringerne,” siger direktør for Formueplejeforeningerne og medlem af investeringskomitéen, Søren Astrup.

2016 bød hele året på talrige investeringsmæssige udfordringer, idet året begyndte med et fald for de globale aktier på cirka 15 procent frem til midten af februar, der blev udløst af faldende oliepris og stigende vækst- og valutabekymringer i Kina. Senere på året kom det overraskende brexit i juni og derefter amerikanske præsidentvalg i november med en uventet vinder.

På trods af de mange investeringsmæssige udfordringer leverede Formuepleje markant merafkast på sine obligationsinvesteringer, mens aktieinvesteringerne bidrog med et tilfredsstillende afkast på markedsniveau.

2017 bliver et godt aktieår

Blandt Formueplejes investeringskomités 10 bud for 2017 fremgår det, at vi forventer, at 2017 bliver et godt aktieår båret frem af vækst i USA, højere amerikansk rente, inflation og dollarkurs. Kommer den amerikanske forbruger for alvor i godt humør og begynder at forbruge samtidig med, at vi ser lønningerne stige, så er retningen sat for et godt aktieår med et forventet afkast for en bred globale aktieportefølje, der i løbet af 2017 kan runde de 15 procent.

Aktiv styring

Formuepleje koncentrerer sine investeringer gennem de store blandede fonde især omkring tre forskellige aktivklasser, hvor hver aktivklasse forvaltes aktivt, og hvor investeringskomitéen løbende justerer fordelingerne. Der investeres i danske realkreditobligationer for lånte midler samt i globale virksomhedsobligationer og globale aktier.

Danske realkreditobligationer

”Traditionelle obligationsinvesteringer er ikke interessante med det meget lave renteniveau. Når vi hos Formuepleje alligevel har investeret mere end 24 milliarder kroner i obligationer, er det fordi, vi investerer for lånte penge. Så vi fokuserer ikke så meget på det absolutte renteniveau, men i stedet på renteforskellen mellem lånerenten og placeringsrenten, og det er stadig en god forretning for investorerne, siger Søren Astrup.

For eksempel har Formueplejes moderat gearede obligationsfond, Fokus, leveret et afkast i 2016 på cirka 10 procent.

Virksomhedsobligationer

Investering i virksomhedsobligationer har været meget givtigt i år, idet flere positive forhold har spillet sammen. Olieprisen stabiliserede sig omkring 55 dollar pr. tønde, den globale vækst har været pæn uden at være prangende, og den europæiske centralbank begyndte i foråret at opkøbe europæiske virksomhedsobligationer med høj kreditrating. Dette påvirkede hele aktivklassen positivt. Formueplejes fonde, Absalon Invest EM Virksomhedsobligationer og Global High Yield har begge leveret over 15 procent i afkast i 2016.

Aktierne i 2016

Et andet vigtigt bidrag til det langsigtede afkast i Formueplejes blandende porteføljer kommer fra globale aktier. I 2016 har der været moderat accelererende global vækst med fokus på sektorer Finans, Industri og Energi. Den europæiske vækst er langsomt på vej op understøttet af ECB. I USA ses faldende arbejdsløshed og øget forbrugertillid. Alt i alt har det givet god aktieperformance til Formueplejes blandede fonde.

Er du endnu ikke investor i Formuepleje?

Fik du ikke del i de flotte afkast i 2016, har du mulighed for at læse mere om, at være investor i Formuepleje eller bestille en gratis intropakke og lære mere om Formuepleje.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>