Månedsstatus for august: Begrænsede bevægelser på de finansielle markeder – fokus skifter til makroøkonomi

Lave inflationstal samt penge- og geopolitiske begivenheder satte dagsordenen for udviklingen på de finansielle markeder i august.

Aktiemarkedsudviklingen i august har været kendetegnet ved meget begrænsede bevægelser på de større indeks. I kølvandet på en velafsluttet regnskabssæson i USA og Europa, der overordnet set har vist rigtig gode takter, skiftede fokus fra selskabsniveau til de større makroøkonomiske linjer.

Specielt det årlige symposium i Jackson Hole, hvor en række af verdens centralbankchefer og ledende økonomer mødtes for at diskutere en lang række økonomiske emner og den nuværende globale pengepolitik, tiltrak sig stor opmærksomhed. Mange investorer havde sat næsen op efter nyheder omkring den fremtidige europæiske og amerikanske pengepolitik, men i tråd med Formueplejes forventning, blev symposiet en non-event i relation til pengepolitiske nyheder, simpelthen fordi ingen af centralbankcheferne har interesse i at overraske markedet. Aktiemarkedsreaktionerne på mødet blev derfor også begrænsede.

På den politiske front har fokus været rettet mod Nordkorea. Testaffyringer af nordkoreanske missiler har over måneden skubbet til det anspændte forhold mellem Nordkorea og USA. Aktiemarkederne har i disse situationer været offer for den såkaldte ’risk off’-reaktion, hvor investorer sælger risikoaktiver og søger mod mere sikre aktiver som obligationer, guld og visse valutaer. Bevægelserne har dog været forholdsvis begrænsede og har relativt hurtigt normaliseret sig igen. Forholdet mellem USA og Nordkorea vil fremadrettet tiltrække sig stor opmærksomhed, men i relation til aktiemarkedet skal man se en eskalering af situationen for at få en vedvarende markedsreaktion.

Udviklingen og det skuffende regnskab for det israelske medicinalselskab, Teva, fik alt i alt en negativ effekt på Formueplejeforeningernes globale aktieportefølje, som i august genererede et negativt afkast på -1,76 procent.

På obligationsfronten reagerede investorerne også på de skuffende amerikanske inflationstal, og markedet forventer nu ikke flere amerikanske rentestigninger i år. Det skyldes, at inflationen i sit nuværende niveau ikke truer centralbankens mål om prisstabilitet.

Resultatet er derfor, at renterne er faldet i månedens løb, hvilket naturligvis har indvirket positivt på obligationsporteføljerne i Formueplejeforeningerne. Eksempelvis steg den rene obligationsforening Formuepleje Fokus med 1,36 procent i august.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>