Kvartalsopdatering for aktier: Den britiske afstemning løb med overskrifterne

Andet kvartal har overordnet set budt på positive afkast, om end udsvingene over kvartalet har været betydelige. Formueplejeforeningernes aktieportefølje har samlet set givet et afkast på 2,6 procent før omkostninger.

Andet kvartal startede i kølvandet på den positive udvikling, aktiemarkedet oplevede siden bunden i februar. Stabiliseringen i den kinesiske valuta samt en højere og væsentligt mere stabil olipris er blandt hovedårsagerne til udviklingen. Andet kvartal har overordnet set budt på positive afkast, om end udsvingene over kvartalet har været betydelige. Formueplejeforeningernes aktieportefølje har samlet set givet et afkast på 2,6 procent før omkostninger, hvilket er 1,1 procentpoint dårligere end markedet generelt.

Brexit eller bremain?

Gennem andet kvartal har den britiske afstemning omkring fortsat medlemskab af EU været et betydeligt fokuspunkt for mange aktivklasser, herunder også aktier. Gennem april og maj syntes muligheden for et brexit hverken at påvirke de britiske eller europæiske aktier. Optionsmarkedet derimod var i langt højere grad påvirket af risikoen.

På optionsmarkedet kan man blandt andet købe forsikringer mod fremtidige aktiekursfald, og prisen på disse steg markant gennem april og maj. En væsentlig forklaring på, at investorer i langt højere grad forsikrede sig i optionsmarkedet frem for i aktiemarkedet var det meget tætte løb i meningsmålingerne. På trods af prisstigningen på forsikringerne blev det af investorer stadig opfattet som billigere at købe forsikringer end at sælge aktier, specielt hvis afstemningen resulterede i et remain.

To uger før den britiske afstemning begyndte de britiske og europæiske aktieindeks at underperforme blandt andet. det amerikanske - en tydelig konsekvens af leave-sidens momentum. Situationen ændrede sig dog midlertidigt, da parlamentsmedlemmet Jo Cox blev myrdet, og i dagene efter rettede aktierne sig markant helt frem til torsdag den 23. juni.

Modsat markedsforventningen endte afstemningen med et leave, hvilket skabte en kraftig korrektion på aktiemarkederne både fredag og mandagen efter afstemningen. Aktierne har dog hentet en del af det tabte frem mod udgangen af juni primært som følge af forventede pengepolitiske stimuli fra både centralbanken i England og Europa. Dette kan også ses i rente- og valutamarkederne, hvor blandt andet de tyske statsrenter ligger på samme lave niveau som umiddelbart efter afstemningen, samtidig med at pundet over for den amerikanske dollar ligeledes fortsat ligger til en markant svækkelse.

Europæiske banker under pres

En af de sektorer, der har oplevet størst tilbagegang både op til og efter den britiske afstemning, er den europæiske finanssektor. Generelt lave og faldende renter kombineret med begrænset udlånsvækst har presset bankerne. Dette kombineret med et fortsat behov for kapitalpolstring for at imødegå nye kapitalkrav i visse dele af den finansielle sektor har været årsagerne til den dårlige performance. Brexit-afstemningen bevirkede yderligere rentefald til de europæiske renter samt en fladning af den europæiske rentekurve - noget der blot gjorde ondt værre. Også usikkerheden omkring de britiske bankers fremtidige placering og driftsforhold i kølvandet på afstemningen har bidraget til udviklingen den sidste uge af andet kvartal 2016.

Formuepleje har gennem en årrække ikke været eksponeret mod den europæiske banksektor, men har i første halvår 2016 købt få udvalgte finansielle selskaber i Europa. Samlet set er der dog stadig opretholdt en markant undervægt mod bankerne.

Reduktion i aktieandel

Formuepleje benyttede i midten af april den udprægede optimisme, der kendetegnede aktiemarkederne til at reducere aktieandelen med cirka 10 procent i kapitalforeningerne. Beslutningen bunder i flere forhold, hvor forventningen omkring volatile aktiemarkeder i forbindelse med den britiske afstemning blot var et af dem. På længere sigt er nedbringelsen et resultat af de samlede afkastforventninger til aktier kombineret med et mere normaliseret risikobilledet.

Beslutningen skal således ses som en reaktion på de udfordringer, som aktiemarkedet står overfor i den kommende periode, herunder det amerikanske præsidentvalg til efteråret. Det er dog vigtigt at fastslå, at Formueplejes forventning omkring et fortsat positivt afkast på aktier stadig berettiger en betydelig allokering mod aktier, og at reduktionen i den samlede aktieandel igen vil blive aktiveret, hvis dette findes opportunt. Læs mere i Formueplejes aktiestrategi for 2016.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>