8 gode råd fra kundechefen

Her ved årsskiftet er det tid til at give sine investeringer et servicetjek og analysere, hvad der gik godt, og hvad der gik mindre godt. Kundechef Helle Snedker har 8 gode råd inden for det privatøkonomiske område, hvor det kan betale sig at gøre status.

”Jeg oplever, at mange investorer bruger tiden mellem jul og nytår til at vurdere, hvordan året er gået, og hvordan de det kommende år skal tilrettelægge deres investeringer. Formuepleje forventer, at 2017 bliver et godt aktieår – vel at mærke for investeringer i en bred global aktieportefølje. Min opfordring til investorerne er, at de løfter blikket lidt fra den hjemlige andedam og de dyre danske aktier og spreder porteføljen på flere forskellige typer af værdipapirer,” siger kundechef Helle Snedker, Formuepleje.

Helle Snedker har disse 8 gode råd og forslag til, hvad man her ved årsskiftet bør tjekke og tænke over for at være bedst muligt forberedt på et nyt og spændende investeringsår, 2017:

Råd 1: Tjek pensionerne

Betaler du topskat, er det skattemæssigt optimalt at indsætte op til 52.400 kroner på rateopsparingen via din arbejdsgiverordning eller privatordning via bank inden årsskiftet. Eventuel yderligere pensionsopsparing kan med fradrag i topskatten indsættes på livrente via ens arbejdsgiverordning. Tjek fordelingen af indskud i forhold til skat. Ring til pensionsselskabet/banken, det tager ikke lang tid og kan give dig stort udbytte.

Råd 2: Tjek dine forsikringer

Tjek de forsikringer du har tilknyttet din pensionsordning. Har din livssituation ændret sig i 2016? Det vil sige, er du blevet gift, skilt eller har du fået børn? Er dine livsforsikringer for små eller for store til din familiesituation? Er din Tab af Erhvervsevneforsikring tilstrækkelig?

Er du cirka 5-7 år fra forventet pensioneringstidspunkt, kan du overveje at reducere din Tab af Erhvervsevneforsikring, da dine pensioner ofte vil være så store, at de kan dække indtægtstabet, hvis du helt eller delvist taber din erhvervsevne. Brug den lavere præmie på at øge pensionsopsparingen. Tjek også dine forsikringer mod kritisk sygdom, er de store nok? Betaler du til børnepension? Er de for store eller for små? Book et møde med en pensionsrådgiver, og tal det hele igennem.

Råd 3: Glem ikke Aldersopsparingen

Selvom der ikke er fradrag for indskud på aldersopsparingen, er det en god opsparingsform, da afkastet kun beskattes med 15,3 procent. Der kan maksimalt indskydes indskydes 5.100 kroner årligt på alderspensionen. Har man mindre end fem år til folkepensionsalderen, må man indsætte 46.000 kroner (2018) på pensionen årligt. Samtidig hæves dette indskudsbeløb gradvist til 51.100 kroner frem til 2023. Overvej at give en aldersopsparing i gave til børn og børnebørn. At give pengegaver i levende live er til glæde for begge parter. Aldersopsparinger kan oprettes uanset alder og er perfekte til børn og børnebørn, idet pengene er bundet til pensionsalderen med lav beskatning af afkastet. Dog kan pengene hæves i utide med en afgift på kun 20 procent. Få fuldmagt og investér pengene langsigtet.

Råd 4: Tjek dine afkast

Se din portefølje af investeringsbeviser, aktier og obligationer grundigt igennem. Hvilke har givet godt afkast, og hvilke har ikke? De fleste netbanker har automatiske opgørelser af afkastet år-til-dato. Find ud af, om der er nogle aktier eller investeringsfonde, der er steget så meget i år, at de udgør en for stor vægt i porteføljen, og du derfor bør sælge ud. Vurdér også om de samlede investeringer stadig stemmer overens med din investeringshorisont. Pas på risikoen, vær ikke grådig.

Råd 5: Få rådgivning af en ekspert

Synes du det med investering og porteføljepleje er svært så book et møde med en formueplejerådgiver. Det er oplagt, at du kontakter din bank, men det vil altid være klogt at få flere bankuafhængige rådgivere, som for eksempel Formuepleje, til gratis at kigge dine pensioner og investeringer igennem. Få lavet en omhyggelig pensions- og formueanalyse, der tager højde for din samlede formue og sætter den i relation til din risikolyst og din investeringshorisont.

Råd 6: Pres din bank

Renter, gebyrer og rådgivningsservice svinger hele tiden i pris og kvalitet. Brug derfor dagene op til nytår til at tjekke, hvor nemt du kan få bedre og billigere bank- og finansydelser fra andre leverandører. Det er nemt at tjekke rentevilkår hos mybanker.dk, men aftal også nogle møder med andre rådgivere uden for banksystemet. Ofte kan du forhandle bedre vilkår med din bank, hvis du har gjort dit hjemmearbejde og tjekket markedet.

Råd 7: Trim din økonomi

Hav ikke for mange kontanter stående på din løbende konto til nulrente eller negativ rente. Du trimmer ved at dele dine penge i tre bunker:

  1. Kortsigtet likviditet, hvor tommelfingerreglen er, at du skal have en kontantreserve, der svarer til mindst 3 måneders forbrug.
  2. Taktisk reserve, hvor risikoen bør være lav og likviditeten høj. Det kan for eksempel være blandede investeringsforeninger med lav andel af aktier og større andel af obligationer. Husk alle børsnoterede værdipapirer kan omsættes til kontanter på 2 bankdage.
  3. Langsigtet opsparing med en investeringshorisont på mere end 4 år. Her kan risikoen godt være lidt højere, og porteføljen bør tages op til revurdering mindst én gang om året.

Råd 8: Vær langsigtet

Vær langsigtet i dine investeringer og vær besindig og omhyggelig. Vær nærig med handelsomkostninger og køb og sælg kun, når det er absolut nødvendigt, det vil sige enten, når der er nye penge, der skal i spil, eller når et værdipapir ikke lever op til forventningerne. Når det gælder investering, er det det lange seje og tålmodige træk, der giver bonus. Det er umuligt at time op og nedturene på finansmarkederne. Derfor bør du investere med stor spredning, langsigtet, i overensstemmelse med din risikovillighed og investeringshorisont samt med udpræget tålmodighed.

Skal vi kigge din økonomi efter i sømmene?

Formueplejes økonomiske rådgivere er eksperter i at tilrettelægge økonomi, opsparing og investering så værdien maksimeres for den enkelte. Vil du gerne vide mere om de løsninger som Formuepleje tilbyder, kan du bestille en gratis og uforpligtende intropakke med mere information. Vil du gerne møde en rådgiver, kan du tilmelde dig et intromøde, hvor du sammen med andre interesserede kan høre mere om Formuepleje og efterfølgende få en snak med rådgiveren om din situation.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>