Video: Formuepleje Safe på 30 sekunder

Formuepleje Safe er et unikt investeringskoncept, der bygger på idéen om moderat gearing af en lavrisikoportefølje af obligationer og aktier med det klare formål at opnå et attraktivt risikojusteret afkast.

Formuepleje Safe har gennem de seneste 27 år bevist sin evne til at levere attraktive afkast til sine investorer. Siden opstarten er en investering på 1 million vokset til mere end 25 millioner kroner*.

Se video om Safe

Formuepleje Safe bygger på to centrale investeringsteorier. Den ene er teorien om optimale porteføljer, som viser, at en portefølje med 25-35 procent aktier og 65-75 procent obligationer har et optimalt forhold mellem forventet af afkast og risiko.

Den anden teori er tangentporteføljeteorien, der siger, at afkast- og risikoegenskaber forøges ved gearing, som for Formuepleje Safe er på cirka to gange egenkapitalen. På den måde opnår vi et attrraktivt forhold mellem afkast og risiko.  

Sådan kommer du videre

Læs mere om Formuepleje Safe og vores måde at investere på her:

Du er også velkommen til at bestille en intropakke, som indeholder information om Formuepleje og konkrete tal og mål for, hvad du kan forvente af din investering.

Bestil pakken her og kom godt i gang med at planlægge plejen af din formue.

*Afkastet er målt i perioden 1/5-1988 til 19/01-2015. Bemærk, at historiske afkast ikke er garanti for fremtidige afkast.