USA og Europa trækker i hver sin retning

Trods terror og usikkerhed i begyndelsen af måneden, bød november i sidste ende på både obligations- og aktiekursstigninger. Det kom Formueplejes investorer til gode, og alle porteføljer endte i plus. Fremover vil centralbankerne sætte den økonomiske dagsorden.

Læs månedsstatus som pdf

Divergerende centralbanker

November måned startede dramatisk for rentemarkederne. Den amerikanske arbejdsmarkedsrapport - eller 'kongen af nøgletallene', som den også kaldes - overraskede markant til den positive side. Arbejdsløsheden faldt, og lønstigningstakten steg. Det positive nøgletal øgede sandsynligheden for, at den amerikanske centralbank (FED) vil hæve renten i december, og derfor steg de to-årige amerikanske renter fra 0,72 procent til 0,92 procent i løbet af måneden.

Hvis den europæiske centralbank (ECB) som forventet lemper yderligere i december, og FED ender med at hæve renten, vil det være starten på et tema, der kan komme til at drive de finansielle markeder langt ind i 2016.

Efter nogle år, hvor centralbankerne ønskede at hæve aktivpriserne for derigennem at øge virksomheder og forbrugeres formue, hvilket derefter kunne sætte gang i økonomien, står vi nu sandsynligvis i den situation, at FED og ECB ikke længere trækker i samme retning. Med lav arbejdsløshed og stigende lønninger i USA er FED nødsaget til at begynde at overveje mulighederne for stigende inflation. Samtidig kan ECB fortsat se på en høj arbejdsløshed i Europa og de uløste problemer i Sydeuropa.

Forskellen mellem klodens to største centralbanker vil i høj grad forme udviklingen på rente- og valutamarkederne i de kommende måneder.

Høje forventninger til ECB trækker aktier op

Efter en længere periode med normalisering i aktiernes risikobillede vendte fokus sig mod terror og Tyrkiets nedskydning af et russisk kampfly. Begge begivenheder har skabt volatilitet og aktiekursfald i korte perioder.

Sidste del af november har været præget af aktiekursstigninger på baggrund af forventningen om yderligere ekspansive tiltag fra den europæiske centralbank, når medlemmerne mødes 2.-3. december.

Med regnskabssæsoner, der nu er afsluttet, er fokus stift rettet mod den kamp, der foregår mellem verdens centralbanker. ECB og Mario Draghi har gennem kommunikation påført den dollarstigning, som den amerikanske centralbank fraskrev sig tilbage i september ved ikke at hæve renten. Nu skal ECB dog den 3. december levere for at bevare en svag euro. Janet Yellen og den amerikanske centralbank holder møde den 15.-16. december for at afgøre, om renten i USA skal hæves.

Vi går med andre ord nogle potentielt urolige uger i møde, før aktieåret 2015 kan afsluttes. Dollaren har haft stor betydning for afkastet i november (steget med 4,2 procent) og vil sandsynligvis også være dominerende for afkastet i december.

Formueplejeforeningernes aktieportefølje har i november genereret et samlet afkast på 3,9 procent før omkostninger, hvilket var på niveau med det generelle marked.

Læs månedsstatus som pdf

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>