Sådan påvirker stigende renter obligationsporteføljerne

De seneste uger er renten generelt steget i Europa og dermed også i Danmark. Det har påvirket obligationsporteføljerne negativt på det korte bane. Fremadrettet vil afkastet dog være forbedret netop som følge af det højere renteniveau.

Formuepleje har de seneste uger fået henvendelser fra investorer, der har spurgt til den pludselige rentestigning og de deraf følgende negative afkast for obligationsporteføljerne. Men selvom rentestigningerne, der også ramte de mellemlange realkreditobligationer har påvirket afkastet negativt på kort sigt, er forskellen mellem lånerenten og investeringsrenten faktisk forbedret de seneste uger, og det betyder, at det fremadrettede afkastpotentiale er øget.

To årsager til kursfald

Der er to årsager til, at Formueplejes obligationsporteføljer er blevet ramt af de aktuelle rentestigninger/kursfald. Dels er den lange rente steget, hvilket også har trukket renten på de mellemlange obligationer op - ikke lige så meget som de langtløbende, men nok til at give negativ effekt. Dels er langtløbende danske realkreditobligationer relativt set blevet hårdere ramt. Siden toppen af rentestigningen i begyndelsen af maj er disse effekter dog langsomt aftaget.

Strategien

Formueplejes overordnede rentestrategi, som den er fastlagt af investeringskomitéen, har været og er stadig, at obligationsporteføljerne skal være beskyttet mod rentestigninger i den lange rente. Derfor er porteføljerne primært placeret i realkreditobligationer med en løbetid på mellem tre og fem år. Disse obligationer er følsomme overfor renteændringer i den korte og mellemlange rente. Her vurderer Formuepleje, at potentielle rentestigninger vil holde sig på et lavt niveau de næste par år blandt andet som følge af den Europæiske Centralbanks lempelige pengepolitik.

Formuepleje har helt bevidst holdt en relativt lav rentefølsomhed i obligationsporteføljen med afdækning af renterisikoen på de lange renter via finansielle instrumenter. Disse finansielle instrumenter har vist deres værd under den seneste uro og har neutraliseret den aktuelle rentestigning for så vidt angår de lange renter, men altså ikke stigningen i de korte og mellemlange renter.

Formuepleje vurderer

For investorerne i Fokus og de øvrige kapitalforeninger, hvor der indgår gearet investering i obligationer, er det forventningen, at afkastet for den rene obligationsportefølje, Fokus, er cirka 7-9 procent på et års sigt. Det er 4-5 procent mere end for en måned siden.

Investering i Formueplejes investeringsløsninger er langsigtede investeringer, hvor samspillet mellem investering i aktier og obligationer er det fundament med lav risiko, der på langt sigt forventes at levere et attraktivt risikojusteret afkast. Det er netop denne kombinerede investering, der for Optimum, Pareto og Safe er suppleret med en mindre del placeret i globale virksomhedsobligationer, som er investors fundament for at bevare og øge formuen på langt sigt.

Læs også
Årsager til rentestigning og aktiefald

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>