Redegørelse om inspektion i Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab

Tilfredsstillende tilsynsbesøg, således ingen påbud eller påtaler.

Finanstilsynet har været på ordinær inspektion i Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab, og har i den forbindelse ikke fundet nogen væsentlige risici i selskabet på de undersøgte områder.

Læs Finanstilsynets redegørelse her, pdf