Omkostninger skal motivere til afkast

Debatten om omkostningerne for at pleje investorernes penge hos de danske investeringsforeninger er igen aktuel efter en ny rapport fra Finanstilsynet. Hos Formuepleje er alle omkostningerne synlige, og vi har altid bestræbt os på at have sammenfaldende interesser med investorerne i at skabe det bedst mulige langsigtede afkast.

Når det handler om at pleje investorernes investeringer gennem den danske investeringsforeningsmodel, er der flere måde at gribe opgaven an på. Langt de fleste danske investeringsforeninger tager faste honorarer uanset afkast, og foreningerne har langt overvejende salgsaftaler med et eller flere pengeinstitutter. Det er den traditionelle model, og det er den model, der er under stigende pres fra Finanstilsynet og diverse forbrugerorganisationer. Men det er ikke den model, Formuepleje har valgt.

Hos Formuepleje valgte vi allerede i 1986 en anden model. Hvor vi har en kombination af et relativt lavt fast honorar og hos visse afdelinger et resultathonorar, hvor Formuepleje tjener penge, når vores investorer tjener penge. Det sikrer, at vi hele tiden holder fokus på at levere det bedst mulige langsigtede afkast i forhold til den valgte risiko.

Vi er desuden uafhængige af bankinteresser, så hos Formuepleje betaler investorerne ikke for, at et pengeinstitut har vores investeringsløsninger liggende på hylderne og i kundernes depoter. Det stiller igen ekstra krav til, at vi leverer varen, nemlig performance og gode resultater.

Sammenfaldende interesser

Derfor har vi også helt fravalgt at have indtjening fra handel, kurtager, spreads, rentemarginaler, depotgebyrer med mere, som det ofte ses hos andre kapitalforvaltere med tilhørsforhold til større finanskoncerner. De omkostninger, vi har, er dem, vi åbent viser blandt andet på vores hjemmeside og intet andet. Der er ingen skjulte omkostninger. What you see, is what you get.

Når vi vælger at handle et værdipapir, betyder vores honorarmodel, at vi hver gang vælger den børsmægler, der har de mest attraktive priser. Det giver effektive kurser, et større afkast til investor og dermed en større indtjening til Formuepleje. Når du som investor vælger Formuepleje til at pleje dine penge, vælger du en kapitalforvalter, der har samme interesse som dig i at bevare og øge din formue på langt sigt.