Kommentar på aktiefald: Udfordringer i materialesektoren

En stor del af den usikkerhed, der i øjeblikket florerer i markedet, skyldes i høj grad udviklingen i materialesektoren og det fortsatte prispres på råvarer i kølvandet på Kina-bekymringen.

Glencore, som er et af verdens største materialeselskaber, lavede for en lille måneds tid siden en kapitaludvidelse i bestræbelserne på at nedbringe en forholdsmæssig stor gæld og derigennem også muligheden for at fastholde sin rating. Men fortsatte prisfald på de fleste råvarer siden kapitaludvidelsen har øget presset på selskabet kraftigt, og Glencore faldt med små 30 procent i går.

Her til morgen falder selskabet over 25 procent i Asien. Investorer frygter den store gæld, faldende råvarer (aktivpriser) samt en nødvendig kapitaludvidelse/frasalg af aktiver i forsøg på at holde selskabet i drift. Dette kombineret med fortsat udfordrende nøgletal fra Kina har igangsat den negative spiral i materialesektoren.

Ud over påvirkningen fra Kina har Glencore, som alle andre store materialeselskaber en stor handelsafdeling, der håndterer råvarehandel. Modpartsrisikoen er derfor spredt ud over det meste af sektoren og øger naturligt risikoen i andre større selskaber, som ikke nødvendigvis har samme gældsudfordringer. BHP og Rio Tinto (verdens største) falder begge med 5-10 procent i Asien her til morgen.

I USA har man de seneste dage kunnet se et kraftigere fald i Nasdaq sammenlignet med de øvrige to indeks. Baggrunden her er Hillary Clintons udmeldinger omkring behovet for lavere medicinpriser - vigtigt element i hendes valgkampagne.  Medicinpriser har været faldende gennem en lang periode, men nye præparater prises ofte meget aggressivt og med et stort spænd til eksisterende, dog mindre effektive, behandlinger. Sundhedssektorens pres skal også ses i lyset af, at sektoren ÅTD har været bedste performer.

Formuepleje LimiTTellus har ingen eksponering mod råvareselskaber og har derved haft et relativt positivt bidrag fra sektoren. Formuepleje LimiTTellus har eksponering mod amerikanske sundhedsselskaber, primært sundhedsforsikringsselskaber (HMO), men også et enkelt biotek/medicinalselskab, Gilead, som har været negativt påvirket af Clintons udmeldinger.

Materiale

Materialeeksponeringen ligger på 1,51 procent (BASF og Praxair) mod en benchmark-eksponering på 4,83 procent. På industrigruppeniveau har Formuepleje som sagt ingen eksponering mod råvareselskaberne.

Rent afkastmæssigt har undervægten i september bidraget positivt med 0,21 procentpoint.

Sundhed

Sundhedseksponeringen er aktuelt 13,18 procent, hvor benchmark ligger med en vægt på 12,26 procent. På industrigruppeniveau ligger der 2,65 procent i biotek (Gilead), hvor benchmark har en vægt på 1,82 procent. Omvendt er medicinalselskaberne undervægtet, hvor porteføljens vægt ligger på 5,39 procent (Johnson & Johnson), benchmark 6,90 procent.

Det relative afkast bidrag i september har indtil videre været plus 0,48 procentpoint i sundhedssektoren generelt, hvor biotekeksponeringen har bidraget med 0 procentpoint, og medicinalselskaberne har bidraget med plus 0,24 procentpoint.

Så netto har Formuepleje LimiTTellus i september haft et samlet positivt bidrag fra biotek og medicinalselskaberne på i alt 0,24 procentpoint.

Alle afkast er september (MTD) før omkostninger.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>