Europæiske centralbanker sætter dagsordenen

Den første måned i 2015 skabte store bevægelser på de finansielle markeder. ECB lancerede sit overraskende obligationsopkøbsprogram, og spekulationer omkring fastkursen af den danske krone over for euroen sendte renterne mod et historisk lavt niveau. Det har givet positive afkast på både obligations- og aktieporteføljerne.

Læs månedsrapporten som pdf.

Januar skaber obligationsdramatik - især i Danmark

Januar 2015 blev en dramatisk måned på de europæiske - og i særdeleshed danske - obligationsmarkeder. Efter at have gået som katten om den varme grød i flere måneder, kunne den europæiske centralbankschef Mario Draghi i midten af måneden løfte sløret for et såkaldt QE-program. Et program, hvor ECB opkøber europæiske obligationer for 60 milliarder euro (ca. 450 milliarder kroner) hver eneste måned. Programmet løber forventeligt frem til september 2016, hvilket bringer det samlede opkøb op på svimlende 7.600 milliarder kroner! Effekten var kraftige rentefald og fald i euro over for den amerikanske dollar.

Herhjemme var der også gang i butikken. Efter en revaluering af schweizerfrancen steg presset på den danske krones fastkurs over for euroen. Nationalbanken måtte derfor i månedens løb nedsætte indlånsrenten til -0,5 procent, købe valuta for 106 milliarder kroner og suspendere salget af statsobligationer indtil videre. Oven på tiltagene fra ECB har dette medført endnu større rentefald i Danmark. I øjeblikket har boliglån med en løbetid ud til tre år derfor negative renter, og muligheden for at finansiere sin bolig i 30 år med et 1,5-procent-lån ligger lige om hjørnet.

Obligationsopkøb sender europæiske aktier op

Januar var i den grad påvirket af nyhedsstrømmen fra de europæiske centralbanker. ECB's opkøbsprogram overraskede aktiemarkederne positivt i forhold til både størrelse og varighed, og "QE-tidevandet", som vi har set det i USA og Japan, løftede europæiske aktier på forventningen om en fremadrettet positiv indtjeningseffekt. Med udgangspunkt i denne forventning var europæiske aktier den primære drivkraft i aktieporteføljen. På valutasiden bevirkede ECB's opkøbsprogram en yderligere svækkelse af euroen over for dollar, hvilket har bidraget positivt, idet knap halvdelen af aktieporteføljen er noteret i dollar.

Desuden registrerede amerikanske aktier et negativt afkast på knap 3 procent målt i dollar. Baggrunden for denne divergens mellem Europa og USA skyldes i høj grad pengepolitiske forskelle. Læs eventuelt mere om effekterne af dette i det seneste strateginotat "Amerikansk regimeskifte på aktiemarkederne i 2015" omkring aktier, som kan både findes i den nyeste udgave af Magasinet FORMUE (01/2015) eller på formuepleje.dk.

I et ensrettet marked, hvor tidevandet løfter alle både, er det svært for Formueplejeforeningernes aktieportefølje at generere merafkast på kort sigt. Formueplejeforeningernes aktieportefølje genererede i januar et afkast på 4,4 procent, hvilket var 1,2 procentpoint dårligere end markedet som helhed.

Læs månedsrapporten som pdf.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>