Den græske krises betydning for investorerne

Krisen i Grækenland er lige nu på sit højeste. Går Grækenland i yderste konsekvens statsbankerot og må forlade euroen, vil det betyde faldende korte renter og aktiedyk. Formuepleje forventer, at processen fortsætter ind i næste uge, og at der nås frem til en midlertidig løsning, men det kan gå begge veje, og investeringskomitéen er klar til hurtigt at gribe ind for at beskytte porteføljerne.

Formueplejes investeringskomité tager den akutte krise omkring Grækenlands økonomiske problemer med årvågen bekymring. Det sandsynlige scenarie er en form for teknisk betalingsstandsning, uden at Grækenland må forlade euroen. Resten af juni og ind i juli bliver afgørende for, om det spil, der aktuelt pågår mellem den græske regering og EU, ender med en form for udsættelse, eller om hårdt sættes mod hårdt, og en statsbankerot bliver en realitet.

Rente- og aktiefald

Hvis der ikke kommer en aftale, der løser problemerne midlertidigt, vil de finansielle markeder blive påvirket ganske betragteligt. Den korte rente vil falde yderligere, mens aktierne vil opleve fald. De faldende korte obligationsrenter vil være positivt for Formueplejes obligationsporteføljer, mens aktiefald vil være negativt for aktieporteføljerne.

Aktuelt ingen afdækning

Investeringskomitéen har valgt ikke på nuværende tidspunkt at afdække i forhold til et muligt aktiefald. Det skyldes, at situationen nemt kan gå begge veje. Desuden er aktieporteføljen bevidst konstrueret på en måde, hvor den relativt set forventes at klare sig godt i perioder med faldende markeder.

På den ene side er der en latent risiko for en aktienedtur på 10-15 procent, og investeringskomitéen er i højt beredskab og klar til enten at reducere aktieandelen eller investere i finansielle instrumenter, der kan beskytte aktieafkastet.

Men på den anden side vil en afklaring og dermed en midlertidig aftale medføre en hurtig stigning i aktierne, og investeringskomitéen ønsker ikke at fraskrive sig den mulige gevinst på nuværende tidspunkt. Faktisk kan det vise sig, at den aktuelle aktieuro kan være en attraktiv købsmulighed på længere sigt.

Meget usikkerhed

Hvor lange og varige spor usikkerheden om situationen i Grækenland kan tegne er selvsagt usikkert. Vær derfor forberedt på, at der kan komme sekundære finansielle effekter af en græsk statsbankerot for alle de investorer, der ejer græske statsobligationer/aktiver. Disse effekter kan muligvis brede sig til resten af verden.

Dog er det forventningen, at disse kreditrisici er identificeret, og at regeringerne i Europa og Den Europæiske Centralbank har klare planer for, hvordan disse problemer kan løses. Men der er ingen tvivl om, at en mulig statsbankerot vil være en katastrofe for den græske økonomi og for grækerne, og det er usikkert, hvordan en sådan krise vil udfolde sig uge for uge.

Læs også:
Den græske gældskrise er forværret

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>