Månedsrapport december: Bernanke skærer igennem

December 2013 har været præget af meget små udsving på de finansielle markeder. Månedens eneste vigtige begivenhed var beslutningen om at neddrosle den amerikanske centralbanks obligationsopkøb. Resultatet heraf var svagt stigende renter og pause til aktierne efter en stærk november måned.

Læs månedsraporten i pdf-version

Renterne steg i december

Månedens store begivenhed på de finansielle markeder var rentemødet i den amerikanske centralbank. Mod markedets forventning valgte centralbankens chef Ben Bernanke, at neddrosle bankens opkøb af amerikanske stats- og realkreditobligationer. På trods af centralbankens forsøg på at berolige markedsdeltagerne med løfter om lave renter i lang tid, og at obligationsopkøbenes slutdato slet ikke står mejslet i granit, har beslutningen været med til at hæve renterne i Europa og - selvfølgelig - især i USA.

En anden faktor, der har medvirket til små rentestigninger i Europa, er, at de europæiske storbankers balancer i begyndelsen af 2014 skal kigges efter i sømmene af den europæiske centralbank (ECB). Dette ved bankerne naturligvis, hvorfor de sørger for at 'se så godt ud' som muligt. I praksis betyder det, at bankerne er mere påpasselige med at låne ud til andre banker, hvilket har resulteret i, at de korte renter - de såkaldte interbankrenter - er steget en smule i løbet af måneden.

December har derfor budt på kursfald i obligationsmarkederne generelt og også i Formueplejeselskabernes porteføljer.

På tærsklen til 2014 er strategien fortsat at beskytte investorerne mod stigninger i de lange renter, mens det udnyttes, at ECB forventeligt vil holde sin styringsrente lav i meget lang tid.

Godt aktieår

Efter en stærk performance i november måned bød december på en mere afdæmpet aktiebevægelse. Formeplejeselskabernes aktieportefølje sluttede december med et afkast på +0,25 procent før omkostninger, hvilket var 0,75 procentpoint dårligere end det generelle marked.

Netop novembers stærke performance gjorde, at aktierne i starten af december faldt tilbage og først for alvor kom tilbage, efter den amerikanske centralbank annoncerede, at den fra starten af 2014 ville begynde at neddrosle de obligationsopkøb, der er blevet foretaget siden september 2012.

Blandt sektorerne var det Finans og Stabilt Forbrug, der blev månedens relative vindere, mens IT og Cyklisk Forbrug blev månedens tabere. Samsung og Yum Brands var de største negative selskabspåvirkninger, mens American Express og Diageo trak op.

2013 har været et rigtig godt aktieår, som gav Formueplejeaktionærerne 28,4 procent i afkast før omkostninger eller 6,5 procentpoint bedre end det generelle marked. Specielt aktieporteføljens fokus på amerikanske finansselskaber på bekostning af de europæiske har været en af de væsentligste bidragsydere til porteføljens afkast. Også kraftig undervægt af Materiale, Tele og Forsyning har bidraget positivt til årsudviklingen.

Læs månedsraporten i pdf-version

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>