Formueplejes forventninger til US-regnskabssæsonen

Den amerikanske regnskabssæson indledes tirsdag, den 8. juli med aluminiumsproducenten Alcoa. Formuepleje vil især holde øje med vækst i indtjeningen og investeringerne.

Alcoa leverede tirsdag aften, den 8. juli et overraskende stærkt regnskab. Omsætningen lå uændret i forhold til 2. kvartal 2013 på 5,84 milliarder dollar, hvilket dog var bedre end ventet, idet markedet havde forventet 5,66 milliarder dollar). Indtjeningen pr. aktie overraskede ligeledes positivt med en fremgang på 157 procent i forhold til samme periode sidste år. Indtjeningen landede på 0,18 dollar pr. aktie, hvor markedet havde ventet en indtjening på 0,12 dollar pr. aktie.

Bedring på vej

Amerikansk økonomi har gennem mange kvartaler vist bedring, hvilket også har forplantet sig til virksomhedernes regnskaber - specielt over de seneste tre kvartaler. Den hjælpende hånd fra den amerikanske centralbank, i form af månedlige obligationsopkøb, bliver stadig mindre i takt med, at blandt andet arbejdsmarkedet bedres. Det aftagende behov for stimuli ses også i selskabernes regnskaber, hvor efterspørgslen og heraf specielt omsætningen gennem de seneste tre kvartaler har vist bedring. Markedet forventer en indtjeningsvækst på 6,7 procent i 2. kvartal 2014 sammenlignet med samme periode sidste år. Omsætningen forventes at stige 3 procent.

Fokus på omsætning og investeringer

Investorerne skal i 2. kvartal have fokus på periodiseringseffekterne fra vejrforholdene i 1. kvartal. som alt andet lige vil have en positiv effekt i 2. kvartal og de efterfølgende kvartaler. Samtidig vil fokus rette sig mod virksomhedernes forventninger til fremtiden. Disse har gennem mange kvartaler ligget konservativt, idet man hellere har villet overrasket positivt end at skuffe optimistiske forventninger - specielt i et økonomisk miljø, der tidligere var præget af højere usikkerhed. Analytikerne er på det seneste begyndt at blive mere optimistiske, idet meldingerne om indtjeningsforbedringer viser styrke.

Selskabernes investeringsaktivitet er et af hovedelementerne i den aktiecase, der udspiller sig i øjeblikket. Hvis ikke selskaberne på et tidspunkt aktiverer likvider og/eller øger gælden, får opsvinget svært ved for alvor at bide sig fast. Det er Formueplejes forventning, at investeringerne gradvist vil blive implementeret, som det også har været tilfældet her i 2014, men at implementeringshastigheden vil afhænge af omsætningsvæksten eller efterspørgselsfremgangen.

Ingen skyer på investeringshimlen

Nye rekorder på de amerikanske aktieindeks samt nye lavpunkter for volatilitetsindekset, VIX, (også kaldet frygt-indekset) vidner om en udpræget tro på, at tingene bevæger sig i den rigtige retning. Kurvestrukturen bag VIX-indekset er stejlere end normalt, hvilket gør markedet sårbar over for negative overraskelser.

Grundlæggende er Formuepleje positiv på aktier på den længere bane og ligger fuldt allokeret mod aktivklassen inden for vores rammer. Med markedets nuværende syn på risiko kan skuffelser på selskabssiden eller geopolitiske udfordringer dog hurtig tilføre volatilitet og midlertidige kursfald.

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>