Moderate forventninger til US-regnskabssæson

Den amerikanske regnskabssæson blev tirsdag aften sparket i gang af den store aluminiumsproducent Alcoa, der overraskede positivt. Generelt er forventningerne til regnskaberne blevet nedtonet.

Optakten til 3. kvartals regnskabssæson er meget lig de to foregående i år, hvor indtjeningsbaren sænkes betydeligt umiddelbart før, selskabernes afrapportering starter. Markedets seneste forventningsopgørelse viser, at de amerikanske selskaber forventes at præstere en indtjeningsvækst på 6,3 procent på baggrund af en fremgang i omsætningen på 6,7 procent set i forhold til 3. kvartal 2012.

Færre nedjusteringer

Antallet af selskaber, der nedjusterer i forhold til selskaber, der opjusterer umiddelbart før regnskabsstart, er faldet siden 2. kvartal, hvilket selvfølgeligt er positivt. Niveauet ligger dog fortsat højt og over det langsigtede gennemsnit.

Her i uge 41 har 22 ud af 500 selskaber i S&P 500 rapporteret. Flertallet af selskaberne ligger inden for forbrugssektorerne, og samlet set er billedet, at tallene kommer ud bedre end ventet på både omsætning og indtjening.

Med en ganske kraftig revidering i forventningerne er det bestemt ikke usandsynligt, at selskaberne som helhed kan overraske de nu reviderede forventninger på både omsætning og indtjening.

Kig efter selskabernes omsætning

Markedet har over det seneste år været trukket af centralbanker og en øget tillid til, at den økonomiske bedring ville få en effekt på selskaberne. Dette har gjort, at mange værdiansættelsesmultipler har ekspanderet ganske kraftigt (markedet er blevet dyrere prisfastsat) og nu er medvirkende til, at markedet som helhed har begrænset upside på denne baggrund.

Derfor er det afgørende, at selskabernes omsætning gradvis vil kunne vise en forbedring i takt med, at efterspørgselskomponenterne bedres. Med andre ord er omsætningen nøglen til yderligere langsigtede kursstigninger på aktiemarkedet. Formuepleje forventer, at omsætningen gradvist over de kommende kvartaler vil forbedres, hvorfor vi fastholder vores allokering mod aktier. 

En forventet omsætningsfremgang på 6,7 procent i 3. kvartal 2013 er ganske kraftig, men skyldes i høj grad et lavt sammenligningsgrundlag i 2012. Ses der på de kvartalsmæssige ændringer i omsætningen er stigningstakten væsentlig mindre, men trods alt positiv.

Budget- og gældsloftsforhandlinger

Forhandlingerne om budget og gældsloft vil selvfølgelig stjæle opmærksomhed. Men der er også en række andre forhold, der vil komme i fokus.

Hen over tredje kvartal har der været markante bevægelser i de amerikanske renter, hvilket sammen med handelsaktiviteten vil være et kerneområde ved afrapporteringen for de finansielle institutioner. Derudover vil selskabernes forventninger til de kommende kvartaler selvfølgelig blive retningsgivende. Her må man dog forvente en vis forsigtighed, specielt med budgetsituationen og en uafklaret situation omkring gældsloftet.

Blandt selskabernes udmeldinger bør allokeringen af kapital mellem blandt andet fortsatte stigende dividende-udbetalinger og en eventuel allokering mod flere investeringer i kapacitet være vigtig. Investeringsaktiviteten ligger generelt meget lavt, og en allokering, eller en forventning omkring en højere kapitalallokering mod investeringer i fremtiden, vil være positivt, idet investeringsaktiviteten har en meget høj samvariation med omsætningsvækst.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>