Indkaldelse til ordinære generalforsamlinger

Bestyrelserne i de syv børsnoterede Formueplejeselskaber indkalder til ordinære generalforsamlinger til afholdelse tirsdag og onsdag den 22. og 23. oktober 2013 på selskabets adresse, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C.

Dagsorden

  1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
  3. Beslutning om anvendelse af årets resultat.
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  5. Valg af revisor.
  6. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier.
  7. Evt. forslag fra aktionærer eller bestyrelse. Der foreligger ingen forslag fra aktionærer eller bestyrelse.
  8. Status på processen vedrørende migrering til ny juridisk enhed.
  9. Eventuelt.

Alle aktionærer, der senest tre dage før generalforsamlingen har løst adgangskort, har ret til at møde på generalforsamlingen. Tilmelding og bestilling af adgangskort sker på telefon 87 46 49 00 senest fredag den 18. oktober 2013.

Link til overblik, dagsorden og fuldmagtsblanket for de enkelte selskaber

Optimum Overblik Dagsorden Fuldmagtsblanket
Pareto Overblik Dagsorden Fuldmagtsblanket
Safe Overblik Dagsorden Fuldmagtsblanket
Epikur Overblik Dagsorden Fuldmagtsblanket
Penta Overblik Dagsorden Fuldmagtsblanket
Merkur Overblik Dagsorden Fuldmagtsblanket
LimiTTellus Overblik Dagsorden Fuldmagtsblanket