Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger

De otte Formueplejeselskaber indkalder til ekstraordinære generalforsamlinger til afholdelse den 26. november 2013 hos Formuepleje i Aarhus.

Næste skridt i processen med at migrere (flytte) aktionærernes værdier fra selskaberne til nyoprettede hedgeforeninger tages i forbindelse med de ekstraordinære generalforsamlinger, der er indkaldt til at blive afholdt den 26. november 2013. Se indkaldelserne for de enkelte selskaber her:

Indkaldelse, Optimum
Indkaldelse, Pareto
Indkaldelse, Safe
Indkaldelse, Epikur
Indkaldelse, Penta
Indkaldelse, Merkur
Indkaldelse, LimiTTellus
Indkaldelse, Fokus

Adgangskort og fuldmagt
Enhver aktionær, der senest tre dage før generalforsamlingen har løst adgangskort, har ret til at møde på generalforsamlingen.

Tilmelding og bestilling af adgangskort kan ske på telefon 87 46 49 00 eller på mail til info@formuepleje.dk.

Aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand. Fuldmagtsblanketten bedes returneret i dateret og underskreven stand, således at den er selskabet i hænde senest tre dage før generalforsamlingen.