Formueplejekoncernen køber Alfred Berg Danmark

Formueplejekoncernen har indgået aftale om køb af den danske kapitalforvalter Alfred Berg Danmark, der består af et fondsmæglerselskab og et investeringsforvaltningsselskab. Købet indebærer en eksklusiv, gensidig distributionsaftale med sælger, BNP Paribas Investment Partners, der giver muligheden for en bredere rådgivning til Formueplejes kunder uden at gå på kompromis med Formueplejes værdigrundlag.

Købet af Alfred Berg Danmark tjener grundlæggende to formål. Det ene er, at Formueplejekoncernen har indgået en gensidig distributionsaftale med den tidligere ejer af Alfred Berg Danmark, BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP). Det betyder, at Formuepleje får betinget mulighed for at formidle sine investeringsprodukter, herunder blandt andet fra CPH Capital til BNPP IP's kunder. Desuden får Formuepleje mulighed for at tilbyde sine kunder attraktive investeringsprodukter med udgangspunkt i kundernes behov og i fuld overensstemmelse med Formueplejes værdisæt.

Det andet formål er, at Formuepleje står over for en krævende proces med at etablere de kommende kapitalforeninger, der følger af krav fra ny EU-lovgivning. Denne proces lettes betydeligt af, at Formuepleje nu kommer til at råde over et investeringsforvaltningsselskab. Formuepleje får dermed direkte adgang til ekspertise i at oprette og forvalte de kommende kapitalforeninger.

Samarbejde skaber værdi for kunder

Administrerende direktør i Formuepleje Holding, Niels B. Thuesen udtaler:

"Det er en klar målsætning, at såvel Formueplejes som Alfred Berg Danmarks kunder kan tilbydes et bedre afkast-risiko-forhold og højere service. Samarbejdet med BNP Paribas Investment Partners indebærer, at vi kan tilbyde specialer inden for investering, som ligger i den internationale top. Alfred Bergs danske kunder vil kunne forvente et højere serviceniveau kombineret med tilførsel af erfarne investeringskompetencer. Som en vigtig del af aftalen køber Formueplejekoncernen via Alfred Berg et etableret investeringsforvaltningsselskab, der medvirker til at fremskynde etableringen af de kommende kapitalforeninger."

"På længere sigt vil distributionssamarbejdet med BNP Paribas Investment Partners betyde, at Formuepleje får mulighed for at tilbyde de mest krævende og velhavende kunder attraktive investeringsprodukter, som også omfatter leverancer fra BNP Paribas Investment Partners. Men rådgivningen vil stadig tage udgangspunkt i Formueplejes nuværende værdisæt og kundens behov for investeringer med det bedst mulige forhold mellem risiko og afkast. Eventuelle formidlingshonorarer vil helt i Formueplejes ånd tilfalde kunderne," slutter Niels B. Thuesen.

Hvad betyder det for investorerne?

Da det er Formueplejekoncernen, der køber Alfred Berg Danmark, har det ingen økonomisk betydning for investorerne i Formueplejeselskaberne. Købet finansieres af Formueplejekoncernen og dets ejere.

Direktør for Formueplejeselskaberne, Søren Astrup siger:

"Jeg er glad for, at Formueplejekoncernen har købt et veldrevet investeringsforvaltningsselskab, som vi ellers selv skulle have brugt mange ressourcer på at etablere. Dermed lettes processen med at migrere aktionærerne over i kapitalforeninger betydeligt, fordi vi kan trække på erfarne administrationsfolk."

Fakta om købet

Formelt er det Formuepleje Fondsmæglerselskab A/S, der køber Alfred Berg Fondsmæglerselskab A/S. Og det er Formuepleje Management A/S, der køber investeringsforvaltningsselskabet Alfred Berg Administration A/S. Begge Formueplejeselskaber er 100 procent ejet af Formuepleje Holding A/S. Det er aftalt med parterne, at prisen er fortrolig.

Om Alfred Berg og BNP Paribas Investment Partners

Alfred Berg Danmark er 100 procent ejet af Alfred Berg Asset Management AB - og består af Alfred Berg Fondsmæglerselskab A/S samt Alfred Berg Administration A/S. Alfred Berg Danmark forvalter og distribuerer en formue på godt 8 milliarder kroner blandt andet for Investeringsforeningen Alfred Berg Invest.

BNP Paribas Investment Partners er den sjette-største kapitalforvalter i Europa med en bred og velfunderet tilstedeværelse over hele verden. BNP Paribas Investment Partners har mere end 3.700 milliarder kroner under forvaltning og beskæftiger 3.300 medarbejdere i 40 lande. BNP Paribas Investment Partners er bygget op med et globalt netværk af investeringspartnere med i alt 60 investeringscentre og over cirka 750 investeringsspecialister. Se www.bnpparibas-ip.com.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>