Formuepleje vrider afkast ud af obligationerne trods rentestigninger

Formueplejeselskaberne tjener stadig penge på obligationer i 2013 på trods af kraftige rentestigninger. Det skyldes, at vi bevidst har investeret i obligationer med meget lav kursrisiko og tjent penge på renteafdækning. Med udsigt til yderligere stigninger i renteniveauet i 2013 fastholder vi vores forsigtige strategi på obligationsbeholdningen og regner fortsat med et fornuftigt afkast.

Danske statsobligationer havde i januar en trist verdensrekord. Ifølge Bloomberg oplevede danske statsobligationer et kurstab på 2,8 procent, hvilket var det største kurstab blandt alle globale statsobligationer i denne måned. Det skyldes blandt andet, at investorerne så småt begynder at vende tilbage til statsobligationer udstedt af de gældsplagede europæiske lande, og dermed har de ikke samme behov for at bruge danske obligationer som sikker havn.

Samtidig steg de europæiske renter kraftigt, efter de europæiske banker valgte at tilbagebetale lån for 137 milliarder euro til den europæiske centralbank. Det var et overraskende stort beløb, og frygten for, at der vil være færre penge i omløb hos bankerne, førte til, at de europæiske markedsrenter kravlede opad. Dermed har det indtil videre været et hårdt år for obligationsinvestorne.

Positivt afkast på obligationer i Formueplejeselskaberne

Disse markante ændringer i starten af 2013 er også smittet af på danske realkreditobligationer, der målt på Nykredits realkreditindeks har givet et negativt afkast på 0,6 procent i 2013. På trods af disse sure obligationsmarkeder har afkastet på obligationsbeholdningen i Formueplejeselskaberne været positivt i 2013. Det skyldes dels, at risikoen på obligationsbeholdningen er meget lav, da vi forventer, at renterne vil stige, dels at vi har afdækket noget af risikoen ved hjælp af finansielle instrumenter, hvor vi tjener penge, når renterne stiger.

Nedenstående figur afspejler denne strategi og viser udviklingen på det rent obligationsbaserede Formuepleje Fokus målt i forhold til udviklingen i Nykredit realkreditindeks i 2013.

Figur 1: Udvikling i Formuepleje Fokus sammenholdt med udviklingen i Nykredit realkreditindeks
udvikling_formuepleje_fokus_feb_2013

Indekseret til 100 pr. 28.12.12.

I løbet af 2013 er den tiårige rente steget kraftigt med cirka 0,4 procentpoint, og det har været medvirkende til, at Nykredit realkreditindeks har tabt 0,6 procent indtil videre. På trods af denne kraftige rentestigning set over en relativ kort horisont har Formuepleje Fokus indtil videre leveret et positivt afkast på 1,9 procent i 2013. Det er også smittet af på de andre Formueplejeselskaber med obligationer i porteføljen, da obligationerne også her har givet et positivt afkast år til dato.

Udsigt til yderligere rentestigning i 2013

Vi forventer, at renteniveauet generelt vil stige yderligere i 2013 i takt med, at de globale økonomier fortsat vil opleve små forbedringer. Det er dog vores klare overbevisning, at de korte europæiske renter ikke vil stige ret meget mere fra det nuværende niveau, da den europæiske økonomi fortsat er presset af store finanspolitiske opstramninger i kølvandet af den europæiske gældskrise, og samtidig svækkes konkurrenceevnen hos de europæiske virksomheder efter de seneste måneders styrkelse af euroen.

Derfor er den europæiske centralbank tvunget til en fortsat meget lempelig pengepolitik, hvilket vil holde de korte renter på et lavt niveau. Der ser umiddelbart ud til, at den amerikanske økonomi har det lidt bedre. Hvis det fortsætter, vil det føre til højere amerikanske lange renter, og det vil have en afsmittende effekt på de lange europæiske renter. Derfor er risikoen overfor renteændringer i Formueplejeselskaberne fortsat lav, og den er primært koncentreret i korte realkreditobligationer. Nedenstående figur viser det forventede afkast på 12 måneders sigt på obligationsbeholdningen i Formueplejeselskaberne ved forskellige scenarier med rentestigninger.

Figur 2: 12 måneders horisontafkast på obligationsbeholdningen
horizontafkast_12_maaneder_feb_2013

Ved renteændringer er forudsat parallelforskydning af rentestrukturen. Ved Formueplejes forventning er forudsat en moderat stigning (op til 0,25 procentpoint) i de korte renter og en større stigning (0,50 -0,75 procentpoint) i de lange renter.
Afkastprocenterne er på den rene obligationsbeholdning før gearing og låneomkostninger.

Det fremgår, at afkastet på 12 måneders sigt er relativt robust overfor rentestigninger på op til 0,75 procentpoint, og afkastet vil også være positivt, selv hvis renterne stiger med yderligere 1,25 procentpoint fra det nuværende niveau. Hvis vores forventning om kun svagt stigende korte renter og lidt større stigning i de lange renter holder stik, vil afkastet blive væsentligt forbedret.

Fortsat lav lånerente

Lånerenten i Formueplejeselskaberne er fortsat lav på trods af rentestigningerne i januar måned. Hovedparten af lånene er låst fast i 1. halvår til en lånerente på cirka 0,15 procent.

Selvom renterne stiger, kan Formueplejeselskaberne altså fortsat tjene penge på obligationer, og indtil videre er udviklingen i 2013 et godt bevis for, at det kan lade sig gøre. Med en ekstraordinært lav lånerente er lånefinansieret køb af danske realkreditobligationerdet fortsat interessant for Formueplejeselskaberne. Derfor holder vi fast i strategien med en lav risiko, hvor afkastet primært kommer fra rentegevinsten fra forskellen mellem obligationsrenten og lånerenten.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>