Formuepleje bestyrket i sin tro på amerikanske finansaktier

I de seneste uger har den amerikanske centralbank gennemført sin årlige stresstest af de amerikanske finansielle institutioner. Samtidig er bankernes forslag til udbytte og aktietilbagekøb blevet evalueret. Alle de amerikanske finansielle selskaber, som Formuepleje er investeret i, bestod den gennemførte stresstest.

Stresstesten

Den amerikanske centralbank FED gennemførte for nyligt deres årlige stresstest af de amerikanske banker. Testen har til formål at teste bankernes kapitalberedskab for at sikre sig, at de vil kunne overleve endnu en finansiel storm. Testen bestod i at bedømme bankernes kapitalberedskab, når man simulerede en vækstopbremsning på 5 procent i det reale BNP i 2013, et spring i arbejdsløsheden til 12 procent, 50 procent fald på aktiemarkedet og et fald i ejendomspriserne på 20 procent over de kommende to år.

Ikke alle bestod

Resultatet var, at 17 af de 18 testede banker bestod testen og kunne fremvise et kapitalberedskab, der imødekom FED's minimumskrav på 5 procent. Det vil med andre ord sige, at på trods af, at de amerikanske banker blev udsat for stress, der ville minde om endnu en finansiel krise, bestod 17 af de 18 testede banker testen, herunder alle de banker Formueplejeselskabernes aktieportefølje er investeret i.

Den eneste bank, der ikke bestod, var Ally Financial, der efter stresstesten kunne fremvise et kapitalberedskab på 1,5 procent, hvilket ikke var nok til at imødegå FED's 5 procent minimumskrav. Det gennemsnitlige kapitalberedskab lå på 6,6 procent.

Stresstest bekræfter fokusering på amerikansk Finans

Den overståede stresstest bekræfter Formuepleje i den beslutning, der blev foretaget i sommeren 2012, nemlig at øge eksponeringen over for den amerikanske finanssektor signifikant. Tidligere har Formuepleje fravalgt banker primært som følge af manglende profitabilitet og en utilstrækkelig balance-situation.

En kraftig konsolidering af de amerikanske bankers balance over de seneste år var blandt andet baggrunden for sommerens beslutning om at øge finanseksponeringen markant. Balancerisikoen var blevet kraftigt reduceret samtidig med, at der kunne identificeres en markant positiv udvikling i selskabernes profitabilitet.

Forsat fravalgt europæiske banker

Den seneste stresstest af de amerikanske banker bekræfter vores fokusering på amerikansk finans fremfor blandt andet finanseksponering i Europa. Formuepleje fravælger forsat europæiske banker til fordel for de amerikanske, da vi mener, at prissætningen, profitabiliteten samt balancesikkerheden af de amerikanske banker forsat er de europæiske overlegne.

En af de allerstørste udfordringer, de europæiske banker står over for, er en forsat konsolidering af balancen samtidig med, at man forsøger at øge profitabiliteten. Denne udvikling vil forsætte i de kommende kvartaler, men udfordres forsat af gældsproblematikken i Sydeuropa

Positivt for Formueplejes aktionærer

Sommerens beslutning om at investere i amerikansk Finans har været særdeles gunstig for investorer med eksponering mod Formueplejes aktieportefølje, da netop de amerikanske banker har ført an med markante kursstigninger på op imod 50 procent.

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>