Emerging Markets-aktier ser interessante ud

Det seneste halvandet år har aktierne i Emerging Markets klaret sig markant dårligere end aktierne i modne økonomier. Selvom der stadig er problemer i Emerging Markets, mener Formuepleje, at aktierne er billige set i lyset af, at det er der, den største vækst vil komme. For den langsigtede investor er tidspunktet for investering attraktivt.

Det har været en lang nedtur for aktierne i Emerging Markets (EM) de seneste halvandet år. Faktisk er aktierne i EM faldet med næsten 6 procent siden januar 2012, mens aktierne i de udviklede økonomier er steget med næsten 16 procent i samme periode.

En del af forklaringen skal findes i udviklingen i vækstøkonomierne selv. For det første, er væksten i de industrialiserede lande er på vej op i gear, men det modsatte er tilfældet i EM-landene, hvor væksten har været aftagende. Det gælder ikke mindst i Kina, og selv om væksten stadig er på over 7 procent, er det noget lavere, end kineserne er vant til.

"Men lige så vigtigt er det, at fokus i Emerging Markets de senere år i kølvandet på Finanskrisen har været på at holde væksten oppe i stedet for at gennemføre strukturreformer. Med andre ord har økonomierne forsøgt at holde væksten kunstigt oppe, og samtidigt forsømt at udvikle og reformere deres økonomier," siger investeringsstrateg i Formuepleje, Henrik Franck.

USA's pengepolitik aftrappes

Siden maj har en tredje faktor spillet ind. Det er den amerikanske pengepolitik, som blev ændret i foråret, da den amerikanske centralbank meldte ud, at den nu vil begynde at nedtrappe sine massive støtteopkøb af obligationer i takt med, at den amerikanske økonomi viste fornyet styrke. Siden da er obligationsrenterne i USA steget med 1,25 procentpoint, og det er nu blevet relativt mere attraktivt at investere sine penge i amerikanske statsobligationer frem for EM-obligationer. Det har givet kapitalflugt fra EM i takt med, at den amerikanske centralbank pumper færre penge ud i det finansielle system.

Opsvinget i USA påvirker EM negativt

For EM er det et problem, at den amerikanske pengepengepolitik strammes på et tidspunkt, hvor væksten er aftagende, og hvor landene faktisk har brug for en lempeligere pengepolitik. Det er en giftig cocktail, der forstærker nedturen i EM som følge af det
forventede opsving i USA.

Udfordringer for EM

EM skal have den økonomiske aktivitet op i et højere gear, og for dem findes der kun én vej, og det er at finde tilbage til det reform-momentum, de havde før finanskrisen. Det gælder ikke mindst Kina. Kinas fremtidige vækstmodel skal i højere grad basere sig på indenlandsk efterspørgsel, og det forudsætter, at der er nogle relativt velstående forbrugere - altså en større middelklasse. I Kina er der også behov for gennemgribende oprydning og reformer af banksektoren. Hidtil har statslige og semistatslige banker ukritisk finansieret investeringer i industriproduktionen. Det er ikke alle disse investeringer, som har været lige heldige og resultatet er, at banksektoren tynges af dårlige lån.

Sundt fundament

Formuepleje vurderer ikke, at vi står over for en ny runde kriser i Emerging Markets, som vi så det i 1990erne. Kriser som valutakrisen i Asien i slutningen af 90erne, Tequila-krisen i Mexico, Samba-krisen i Brasilien og Rusland-krisen i 1998.

"Det gør vi ikke, fordi der er en lang række strukturelle forhold, som er meget bedre i EM i dag end for 15-20 år siden, da vi sidst oplevede kriser i EM. For det første har de betydeligt lavere ekstern gæld. For det andet er gældssammensætningen bedre, og for det tredje føres der generelt mere ansvarlige økonomiske politikker i EM-landene," siger Henrik Franck.

Han tilføjer, at så skal man heller ikke glemme, at selv om reformprocessen har mistet momentum, så er der igennem de seneste 15 år blevet gennemført gennemgribende politiske og sociale reformer af økonomierne.

Godt langsigtet perspektiv

Dermed også sagt, at vores vurdering er, at det fortsat er attraktivt at investere i både aktier og obligationer i vækstlandene - særligt aktier. Dels fordi vi mener, at aktierne er meget billige, og dels fordi det fortsat er vores klare overbevisning, at det er i EM, vi vil se den højeste økonomiske vækst i de kommende år.

Vækstmarkederne vil komme til at tegne sig for 60-65 procent af verdens vækst inden for de næste 20 år. For en langsigtet investor er de aktuelt lavere aktiekurser derfor en god mulighed for langsigtet investering i EM.

Formuepleje har aktuelt cirka 14 procent af sin aktieeksponering placeret i EM-aktier. Det er en neutral vægt i forhold til benchmark. Formueplejes investeringskomite følger udviklingen tæt og i takt med, at reformer i EM igen kommer på dagsordenen, vil komiteen overveje at øge sin eksponering.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>