6 tegn på bedre tider

Formuepleje har identificeret 6 faktorer, der peger i retning af økonomisk bedre tider, og som investorerne skal holde øje med de kommende måneder.

Hen over sommeren har der været flere positive tegn fra forskellige sider på, at den danske og internationale økonomi er i bedring. Aktierne er i år steget ganske pænt, boligmarkederne viser fremgang, arbejdsløsheden er stabil til faldende. Yderligere har den amerikanske centralbank signaleret, at perioden med massive støtteopkøb af obligationer vil blive nedtrappet i takt med, at den amerikanske økonomi genvinder sin styrke og bevæger sig ind i et selvbærende opsving.

Trods de mange gode tegn fra flere sider er den globale økonomi i bedste fald i svag bedring, idet der stadig er nogle meget massive økonomiske problemer i Europa med stor statsgæld og manglende vækst. Kina udviser også svaghedstegn, mens USA på den ene side har vækst, men også kæmper med stor gæld og stort underskud på betalingsbalancen.

Kapitalforvalter i Formuepleje, René Rømer, har identificeret 6 faktorer, som det er værd at holde øje med:

1. Omsætningen i virksomhederne skal generelt stige.

De seneste år er indtjeningen steget som følge af effektiviseringer, hvorfor selskaberne er toptunet til at tage imod flere ordrer. Den seneste regnskabssæson i USA viste en svag fremgang på 1,25 procent, men med noget lunkne udsigter. Hold derfor skarpt øje med selskaber, der opjusterer deres forventning på baggrund af forventninger om stigende indtjening.

2. Før omsætningsvæksten for alvor viser sig, er det vigtigt at holde øje med de såkaldte PMI-indikatorer.

Det er et forventningsindeks, der er indsamlet blandt indkøbschefer i et bredt udsnit af forskellige virksomheder. Især de amerikanske og europæiske PMI-tal er vigtige. Seneste tal fra USA viser, at indikatoren er oppe på 56, hvor det neutrale niveau ligger på 50. I Europa steg indikatoren i juli til lige over 50 for første gang i halvandet år.

3. Kreditklemmen i Europa begynder at løsne sig.

Det er især et stort problem for de mindre virksomheder, at bankerne er tilbageholdende med at låne penge ud. Årsagen er, at bankerne frygter manglende vækst og derfor er tilbageholdende med at låne penge ud. Parallelt har virksomhederne lav lyst til at låne, fordi de ligesom bankerne mangler tillid til fremtiden. Her skal man holde øje med udvikling i de månedlige opgørelser af væksten i kreditgivningen fra ECB.

4. Udviklingen i Kina er en vigtig faktor.

Kina udgør allerede en meget stor og stadig voksende del af den globale økonomi. Siden 2009 har Kina ført en lempelig finanspolitik for at modvirke effekterne af finanskrisen. De seneste år er væksten faldet fra et niveau omkring 9 procent til cirka 7. Det er stadig et højt niveau. Efter regeringsskiftet for nyligt har vi stadig til gode at se, hvordan den nye regering vil håndtere de aktuelle udfordringer.

5. Den europæiske gældskrise er stadig aktuel, selvom den er trådt i baggrunden.

En vigtig grund til, at krisen ikke er på dagsordenen, er det kommende valg i Tyskland den 22. september, hvor det ser ud til, at Angela Merkel fra det tyske konservative parti CDU bliver genvalgt. Merkel ønsker at signalere over for tyskerne, at der er styr på gældssituationen, og hun ønsker ikke, at krisen blusser op og skaber forventning om nye krav om støtte fra Tyskland. Efter valget kan krisen igen komme på dagsordenen.

6. Øget forbrugertillid er den sidste og meget vigtige faktor, der skal drive bedringen op i et højere gear.

De seneste indikationer fra forbrugerne tyder på en svag fremgang i lysten til at bruge penge. Her spiller forbrugernes frygt for arbejdsløshed ind. Nye tal, der tyder på flere job og faldende arbejdsløshed vil sammen med stigende boligpriser og øget omsætning på boligmarkederne understøtte væksten. Positive signaler fra boligmarkedet er vigtigt, fordi stigende handel med boliger har en afledt effekt på indkøb af større forbrugsgoder samt øget efterspørgsel efter håndværkere.

Den sidste faktor, som ikke er med på listen, fordi den er tvetydig, er den lange rente. En stigende lang rente kan både være positiv og negativ. Stiger renten, fordi væksten er tiltagende, er det positivt. Men stiger renten, fordi der er forventning om stigende inflation eller øget kreditrisiko, er det ikke godt.

Formueplejeselskaberne er på rentesiden eksponeret over for yderligere rentefald i den korte ende, mens vi er skærmet over for rentestigninger for så vidt angår de lange obligationsrenter. På aktiesiden er vi eksponeret overfor en fortsat bedring af den globale økonomi gennem nøje udvalgte investeringer i globale kvalitetsselskaber.
  

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>