Slip tøjlerne

Alle hverdage året rundt har De som investor tusindvis af investeringsmuligheder. Via netbank kan De ændre Deres investeringer i alle mulige retninger – og fortryde det ligeså hurtigt igen. I dette ocean af valgmuligheder er det fornuftigt at få afklaret, om De virkelig vil selv? Eller skal tøjlerne slippes for at give andre ansvaret?

Vil De selv, er mulighederne enorme. Det er muligt via netbank at investere i tusindvis af fondskoder fra hele verden. Rapportering og overvågning af investeringerne er muligt on-line. Via computer modtages løbende opdateringer hele dagen.

Mens børnebørnene passes, eller De går rundt på golfbanen, kan De få alle informationerne på smartphone samtidig med, at der dumper reklamer ind for billig bilvask på den nærmeste tankstation. Som stor kunde i banken tildeles De en investeringsrådgiver, som supplerer op med hyppig sparring om køb og salg, samt overblik over de seneste "trends" i markedet. Med eller uden investeringsrådgiver i banken er fællesnævneren, at De vælger at have "hands-on" og SELV træffe hver eneste beslutning.

Investering i investeringsforeninger er en delvis uddelegering af beslutninger. For eksempel er den grundlæggende tankegang ved en aktiebaseret investeringsforening, at foreningen leverer spredning af risikoen samt udvælgelse og overvågning af typisk 40-60 enkeltaktier. De skal selv forholde Dem til, om indholdet af den konkrete afdeling er den rigtige, og De skal selv forholde Dem til, om De skal gå ud og ind i markedet. Investeringsforeningen må ikke afdække risikoen med instrumenter eller gå kontant. Med andre ord har De selv styringen og ansvaret for de afgørende beslutninger.

Investering i et klassisk formueplejeselskab er en diametral modsætning til at ville selv. De afgiver et mandat til Formuepleje om at yde den bedst mulige forvaltning af investeringen indenfor en aftalt risikoramme.

Kapitalforvaltningen i Formuepleje har ikke kundekontakten. Det indebærer, at der ikke reageres i kapitalforvaltningen på den efterspørgsel, investorerne har efter specifikke investeringer. Som investor i et klassisk formueplejeselskab afgiver De derfor suverænitet indenfor den risikoramme, der er sat op. Det er kapitalforvaltningen, der tager sig af både strategi og udvælgelse af konkrete værdipapirer, indenfor aktier og obligationer, samt ikke mindst afdækning af risici med finansielle instrumenter.

Listen nedenfor viser en oversigt over væsentlige beslutninger truffet af kapitalforvaltningen alene de seneste 2 år:

 • Lånoptagelse: 2010: CHF ud af lånoptagelse. Kun anvendelse af DKK og EUR.
 • Lånoptagelse: Ultimo 2011: Nedbringelse af gearing med 30% i flere af selskaberne.
 • Aktier: 2011: Valg af overvægt i USD aktier bl.a. pga. risiko for euro-kollaps.
 • Aktier: 2011: Trods generel linje med bred global aktieportefølje fravalg af alle bankaktier og f.eks. overvægt i medicinal- og IT-aktier.
 • Obligationer: 2011: I foråret positionering til rentefald.
 • Obligationer 2012: Positionering ændret til tro på svag rentestigning.

Bag beslutningerne ligger en klar strategi om at reducere risikoen uden at frasige sig muligheden for et tilfredsstillende afkast. Det kan eksempelvis ske gennem afdækning af renterisikoen, sikring mod valutakursbevægelser og mod markante kursfald på aktiemarkederne.

Deres beslutning om at investere i et Formueplejeselskab skal ikke alene fokusere på investeringerne, som de øjeblikkeligt ser ud i Formueplejeselskabet, da de konkrete investeringer kan ændres i fremtiden. Et godt eksempel er Formuepleje Safe, som slet ikke indeholder det samme som i 2008. Dengang havde selskabet finansiering i schweizerfranc, men i dag anvendes danske kroner til finansiering. Formuepleje Safe i dag er heller ikke det samme, som det var for bare 1 år siden. I 2011 var selskabet indrettet efter et rentefald, nu er det indrettet på en forventning om en svag rentestigning. I 1999 havde Formuepleje Safe en klar undervægt i IT-aktier, mens der i dag er overvægt af IT-aktier. Mandatet er bredt, og vi ser netop det brede mandat som en helt afgørende forudsætning for at være værdiskabende for Dem som investor. Det kræver dog, at De selv er indstillet på at "slippe tøjlerne".

De evige spørgsmål:

 • Burde jeg sælge obligationer og købe flere aktier?
 • Burde jeg gå mere ind i klimainvesteringer?
 • Burde jeg sælge obligationerne nu - renten kan da kun stige herfra?
 • Burde jeg have mere USD aktier, hvis eurozonen kollapser?
 • Burde jeg købe flere udenlandske aktier i stedet for danske aktier?
 • Burde jeg købe guld, alle værdipapirer virker risikable nu?
 • Aktien er steget meget nu - burde jeg sælge ud?
 • Burde jeg undersøge mulighederne for at forsikre mod kursfald og være med på stigninger, men undgå store fald?
 • Burde jeg købe Pandora nu, hvor aktien er helt i bund?
 • Burde jeg købe bankaktier nu - de må da tjene meget fremover med de rentemarginaler, de kan tage?
 • Skal jeg ændre i mine investeringer i realkredit. Der er kommet nye 3,5% obligationer?
Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>