Økonomisk huskeseddel inden nytår

Årets afslutning nærmer sig, og traditionen tro gennemgår vi kort de skattemæssige aspekter, som vores private investorer bør være opmærksomme på inden nytår og i det nye år.

1. Skatteregler

I tråd med Skattereformen fra 2009 er den maksimale beskatning af positiv nettokapitalindkomst i år 45,50 pct. I 2013 nedsættes satsen til 43,50 pct., inden den lander på 42 pct. i 2014. Satsen gælder for nettoindkomst over 40.000 kr. Der gælder dobbelt bundfradrag for ægtefæller.

2. Tidligere selvangivelser

Ved overgangen fra realisationsprincippet til lagerprincippet i 2009 skulle private investorer rent skattemæssigt gøre op med de gamle anskaffelseskurser. Det betød bl.a., at eventuelle tab fra anskaffelsestidspunktet og frem til 30. juni 2009 kunne fradrages som negativ kapitalindkomst på selvangivelsen for 2009.

Har man ikke været opmærksom på denne mulighed for at få fradrag, så kan man med hjemmel i Skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2 senest med udgangen af april 2013 få genoptaget sin skatteansættelse hos SKAT.

3. Restskat 2012?

For indkomståret 2012 vil alle Formueplejeselskaberne igen i år bidrage med positiv kapitalindkomst, eftersom kurserne er steget i perioden fra 1. juli 2011 til 30. juni 2012.

Det er allerede nu muligt at beregne sin skat på kursgevinster på formueplejeaktier for indkomståret 2012. Derved kan man imødegå den rente på 3,4 pct. for restskat, der påregnes i 2013.

Har De solgt formueplejeaktier i andet halvår af 2011, påvirkede det selvangivelsen for 2011. Ligeledes vil eventuelle salg fra 1. juli 2012 og frem til 31. december 2012 indgå i beskatningsgrundlaget for indkomståret 2012. Beløb skal påføres årsopgørelsens rubrik 38.

Økonomisk huskeseddel

4. Forskudsregistrering 2013

Fra næste år kommer lagerbeskatningen til at følge investors kalenderår. Aktieavancebeskatningslovens § 23, stk. 7 er ændret i foråret. Det betyder, at lagerbeskatning af aktier i Formueplejeselskaberne fremover skal opgøres på grundlag af værdien ved udgangen af aktionærens indkomstår, hvor det tidligere var værdien ved udgangen af formueplejeselskabets indkomstår.

Det betyder, at De fremover skal selvangive kursudviklingen for kalenderåret og ikke som tidligere pr. 30.6, men husk, at den nye lov først har virkning fra indkomståret 2013. For indkomståret 2013 skal man derfor indberette kursudviklingen for perioden 1.7.2012 til 31.12.2013 (1½ år). Fra 2014 vil indberetningen følge kalenderåret.

5. Indbetaling på kapital- og ratepension?

Fra indkomståret 2012 er loftet for indbetaling på ratepension nedsat yderligere fra 100.000 kr. til nu 50.000 kr. Har De behov for større indbetalinger end de 50.000 kr., kan der indbetales på en livsvarig livrente i et pensionsselskab.

Driver De selvstændig erhvervsvirksomhed (ikke i selskabsform), bør De igen i år overveje at overføre op til 30 procent af virksomhedens overskud til en pensionsordning med fradrag i grundlaget for betaling af topskat. Denne mulighed består frem til og med 2014, hvorefter loftet på 50.000 kr. også rammer de selvstændige erhvervsdrivende i lighed med lønmodtagere.

Desuden er det en overvejelse værd at vurdere, om der skal ske indbetaling på op til 46.000 kr. på kapitalpensionen i år, inden kapitalpensionen evt. skal afgiftsberigtiges med 37,3 pct. til næste år.

6. Giv store julegaver og spar i skat

Overvej gaver/arveforskud under den afgiftsfrie grænse på 58.700 kr. til børn og børnebørn og spar 15 pct. i bo-/gaveafgift. Svigerbørn må modtage 20.500 kr. Både De og Deres ægtefælle kan give en gave/et arveforskud.

Husk at:

  • Tjekke om de har fradragsberettigede tab fra 2009, som endnu ikke er oplyst til SKAT.

  • Beregne Deres restskat på kursudviklingen i Formueplejeselskaberne fra 1. juli 2011 til 30. juni 2012.

  • Fylde ratepensionen op til de 50.000 kr., hvis det er muligt.

  • Overveje indbetaling op til 46.000 kr. på kapitalpension i 2012.

  • Overveje gaver/arveforskud under den afgiftsfrie grænse på 58.700 kr. til børn, børnebørn, mv.

  • Søge rådgivning, hvis De er i tvivl. En time kan være en god investering.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>