Forslag om omdannelse af Formueplejeselskaberne

Bestyrelsen og direktionen i Formueplejeselskaberne ønsker at migrerer aktieselskaberne til en nye juridiske enheder, der bliver reguleret af et offentligt tilsyn, som det kendes fra lov om investeringsforeninger mv. Processen med omdannelse sættes i gang nu, men de endelige ændringer skal besluttes på en generalforsamling.

Bestyrelsen og direktionen i Formueplejeselskaberne ønsker at migrerer aktieselskaberne til en nye juridiske enheder, der bliver reguleret af et offentligt tilsyn, som det kendes fra lov om investeringsforeninger mv. Processen med omdannelse sættes i gang nu, men de endelige ændringer skal besluttes på en generalforsamling.

Forberedelses- og godkendelsesprocessen til en sådan migrering vil strække sig over længere tid. Som børsnoterede selskaber finder ledelsen det hensigtsmæssigt at melde intentionen ud, inden det forberedende arbejde for alvor igangsættes med involvering af rådgivere og samarbejdspartnere.

En migrering fra aktieselskaber til nye juridiske enheder under tilsyn vil cementere og sikre den maksimale investorbeskyttelse, som altid har været omdrejningspunktet for Formueplejeselskaberne. Det er hensigten, at samtlige investeringsmæssige aktiviteter videreføres som hidtil - herunder børsnotering, ligesom de skattemæssige forhold vil forblive uændrede for investorerne. 

Omdannelse til en nye juridiske enheder under tilsyn vil indebære en række fordele for aktionærerne i Formueplejeselskaberne, bl.a.:

• Omfattes forvaltningen af den nye regulering giver det en officiel blåstempling af investeringskonceptet, idet tilsynet vil omfatte tilsyn og monitorering omkring:

  • Interessekonflikter
  • Performance
  • Risikostyring
  • Likviditetsstyring
  • Organisatoriske krav
  • Værdiansættelse
  • Indløsning- og emission (køb og salg)
  • Gennemsigtighed

Alt sammen punkter der historisk set har været fokus på fra Formueplejeselskabernes side, men som vil få højere grad af anerkendelse, såfremt man omfattes af reguleringen.

  • Det vil fortsat være nemt at købe og sælge aktier/andele. Indløsningsretten vil være lovbestemt og ikke vedtægtsbestemt som i dag.
  • Det er ledelsens vurdering, at der løbende vil komme ny regulering og lovgivning til investeringsbranchen. Såfremt Formueplejeselskabernes nuværende aktiviteter foregår i en juridiske enheder under tilsyn, vil det lette administrationen af selskabernes aktiviteter - til gavn for aktionærerne.

Den praktiske proces indebærer efter alt at dømme to ekstraordinære generalforsamlinger samt en ombytning via Værdipapircentralen fra aktier til særlige investeringsforeningsbeviser. Den enkelte aktionær skal ikke foretage sig noget aktivt.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>