Formuepleje topper Fondsbørsen

I fjerde kvartal 2011 indfandt optimismen sig igen til gavn for Formueplejeselskaberne. Både aktie- og obligationsmarkedet udviste stigninger, hvilket betød at samtlige Formueplejeselskaber leverede positive afkast.

I et 2011 hvor det danske aktiemarked faldt knap 18%, kan man for alvor tale om at Formueplejeselskaberne viste styrke. Alle selskaber skabte positive afkast på mellem 2,3% og 11,4%, med undtagelse af LimiTellus, hvor afkastet blev -3%. Også investeringsforeningen, Formuepleje Globus, der kun investerer i aktier, havde et svært 2011, men et særdeles godt 4. kvartal.

Risikostyring træder i karakter i 2. halvår

Blandt samtlige 185 børsnoterede selskaber på Københavns Fondsbørs lå de klassiske Formueplejeselskaber helt i front i 2. halvår, som var præget af stor uro.

Således lå 5 Formueplejeselskaber i top-20 målt på børskurser. Tilsvarende gav kun 15 børsnoterede aktier i Danmark et afkast over 10% i 2. halvår. Af dem var 4 eller dvs. over 25% - Formueplejeselskaber.

Lav vækst = fornuftigt afkast?

Ved begyndelsen af 2012 peger meget i retning af, at væksten i den vestlige verden forbliver lav i ganske lang tid fremover. Dette vil også lægge en dæmper på væksten i Emerging Markets.

Alt i alt byder 2012 allerede nu på mange synlige risici og derfor vil usikkerheden og uroen på de finansielle markeder som vi kender den fra 2011, sandsynligvis fortsætte. Den europæiske gælds- og euro-krise vil igen sætte dagsordenen, ligesom markederne kan blive nervøse over holdbarheden af bl.a. den kinesiske vækst, den politiske situation i USA (herunder præsidentvalg), geopolitisk uro etc.

Bevare og øge formuer -- også i 2012

Også i 2012 vil vi have ekstrem fokus på lav risiko i porteføljerne. Konkret betyder det, at vores aktieporteføljer er ganske defensive i både sektor- og aktievalg. I 2012 fravælger vi også helt at have bankaktier. Sidstnævnte skyldes primært gældskrisen, ny regulering og de svage konjunkturer som medfører at bankernes forretningsmodel set med vores øjne er helt uigennemskuelig. Det forventede afkast står derfor slet ikke mål med risikoen. Tilsvarende vil risikoen i obligationsporteføljerne blive holdt i meget kort snor. Det betyder, at porteføljerne er positioneret mod at de rekordlave renter godt kan stige noget, uden at det påvirker porteføljerne betydeligt. Vores forventning er dog ikke massive rentestigninger vi forventer nærmere forholdsvis stabile lange renter med en svagt stigende tendens.

Sidst men ikke mindst holdes risikoen lav i de selskaber der anvender lånefinansiering, idet vi altovervejende kun vil låne i DKK, - alternativt med en mindre del i EUR.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>