Formuepleje har et godt DNA

Forvent ikke grundlæggende forandringer, for DNA’et er godt, siger Formueplejes nye adm. direktør Niels B. Thuesen, men lover udvikling og kvalitetsforbedringer med fokus på kunderne

Formuepleje har et godt DNA, lyder vurderingen fra Niels B. Thuesen, ny administrerende direktør for Formuepleje. "Jeg er tiltrukket af, at Formuepleje ikke har interessekonflikter med kunder - og eksempelvis ikke har indtjening fra kurtage, rentemarginal og andre skjulte transaktionsomkostninger" siger Niels B. Thuesen og fremhæver, at Formuepleje foretager investeringer ud fra langsigtede betragtninger med en fundamental tilgang til investering. Han fastslår, at en klog balance mellem anvendelse af finansiel teori i praksis, dybdegående analyser og godt købmandskab fortsat skal være bærende for Formuepleje.

Det er karakteristisk for Formueplejes nye administrerende direktør, at han er meget vidende og grundig ud i detaljen. Sådan har han opbygget sit store faglige kendskab til ikke bare de fleste aktivklasser og komplekse investeringsprodukter, men også anvendelse af finansielle modeller, strategi- og forretningsudvikling.

Det handler om udvikling

Niels B. Thuesen tror på, at alle processer i en virksomhed skal udvikles vedvarende og at det fordrer forandringsvije på alle niveauer. Dét udgangspunkt er baseret på hans 25 års erfaring i den finansielle sektor. Hovedparten af tiden har været dedikeret til udviklingen af BankInvest, hvor Niels B. Thuesen var ansat i 21 år fra 1987 til 2008.

Ved hans ansættelse i 1987 beskæftigede BankInvest færre end ti personer og forvaltede 1,7 mia. kr. for de lokale pengeinstitutter, som ejer BankInvest. Fyve år senere havde BankInvest over 200 medarbejdere, fordelt på kontorer fra Singapore til Mexico. Den forvaltede formue var løbet op i 160 mia. kr., og kunderne var ikke længere begrænset til lokalbanker, men også store institutionelle kunder, der tegnede sig for halvdelen af formuen. En udvikling som Niels B. Thuesen har stået i spidsen for, siden han i 1990 blev investeringschef som bare 27-årig.

Fra 1990 fik han også ansvar for at opbygge en strategi og struktur for salg og distribution gennem lokalbankerne samt salg til institutionelle investorer. Så var udviklingen sat i gang. I takt med resultaterne blev Niels B. Thuesen forfremmet, så han fra 1998 var administrerende direktør.

Administrerende direktør Niels B. Thuesen

"Afrika giver god energi"

Interesserne og energien blev dog ikke begrænset til BankInvest. Niels B. Thuesen er meget engageret i udviklingen af den private sektor i Afrika.

"Den finansielle infrastruktur er ikke god nok i Afrika", fortæller han.

Målet med dette engagement er faktisk det samme, som når Niels B. Thuesen arbejder med at forvalte kunders og investorers midler hjemme i Danmark: At skabe værdi. Men det giver ekstra god energi, når det ovenikøbet handler om, at værdien flytter folk fra afmagt og fattigdom til selvforsørgelse og samfundsvækst. Niels tror på det private initiativ. Det er vejen til at bekæmpe fattigdom og på længere sigt at udvikle demokrati. En udvikling, man ikke kan skabe ved centraliseret, statsstøttet udvikling, argumenterer han.

Engagementet i udvikling af Afrika indebærer også, at Formueplejes nye topchef i syv år har været rådgiver for præsidenten i Mozambique og er bestyrelsesformand for MyC4, en dansk organisation, der tilbyder "mikro lån" til de millioner af afrikanske iværksættere, som er uden adgang til banker.

Niels B. Thuesen er også bestyrelsesmedlem i Danida, Udenrigsministeriets bistandsorganisation - eller Styrelsen for International Udviklingspolitik - som er det formelle navn. Her bidrager han med erfaring fra den private, sektor i ulande. Erfaring, der er opbygget gennem 25 år fra investeringer i "emerging market"-lande.

Etableringen af venture fonden PENM (Private Equity New Markets) er et succesrigt eksempel på, hvor meget der kan opnås ved at arbejde langsigtet og tænke "win-win" på tværs af sektorer, der ellers ikke taler sammen. Her var Niels B. Thuesen med til etablering af det første danske OPP-projekt (Offentlige-Privat-Partnerskab), som blev indgået mellem BankInvest og Danida.

Med en Danida-bevilling på 50 mio. kr. rejste PENM på tre år to mia. kr. fra private investorer til investeringer i bl.a. Vietnam og Egypten. Et ganske godt eksempel på hvordan ulandsmidler kan katalyserere vækst i investeringer og dermed være langsigtet, bæredygtig bekæmpelse af fattigdom.

Vær aldrig tilfreds

Niels B. Thuesen vil lære Formuepleje at kende ved at sætte sig ind i alle processer sammen med medarbejderne. Han vedkender sig interessen for detaljen. "Alt, hvad man gør, skal man gøre godt", siger han bestemt. Underforstået ligger opfattelsen af, at så skal man forstå processerne grundigt og ikke overse de vigtige detaljer. Med den tilgang som en rød tråd har Niels B. Thuesen løst meget forskellige opgaver indenfor den finansielle sektor.

Et eksempel er restrukturering af kapitalstrukturen i et nødlidende ejendomsselskab. Her skulle 13 banker acceptere en plan, hvor alle måtte bidrage. En kompleks forhandling, som forudsatte grundlæggende forståelse for interesserne og løsningerne. I MyC4 var det afgørende at løse udfordringer med lokale samarbejdspartere. Resultatet blev en ny forretningsmodel med en effektiv incitamentsstruktur. MyC4 har opnået tab under markedsstandard, efter at de lokale partnere hæfter for resultatet af deres lånevirksomhed. Princippet i Niels B. Thuesens ledelse er, at hvis man ikke udvikler, så afvikler man i realiteten. Derfor skal man aldrig stille sig tilfreds, konstaterer han.

Når det går kunden godt

Udgangspunktet for den nye administrerende direktørs indsats i Formuepleje er kunden. Kun kundens interesser berettiger en opgave eller et mål, mener han. "Her er faktorernes orden ikke ligegyldig. Hvis det går vores kunder godt, vil det gå Formuepleje godt. Den logik gælder ikke den anden vej rundt", siger Niels B. Thuesen. Derfor glæder han sig til at møde kunderne, så han i samarbejde med Formueplejes ejere og medarbejdere kan skrive det næste spændende kapitel i den gode historie om Formuepleje.

Fem skarpe til Niels B. Thuesen

1. Hvordan vil kunderne møde dig?
I alt hvad vi gør! Kundens interesser kommer altid først, fra gode afkast til den bedste service og individuel rådgivning. Derfor vil kunderne opleve, at vi kommer til dem med flere tilbud og mere service.

2. Hvad vil medarbejderne opleve?
At vi altid skal videre. Man må aldrig være tilfreds, for så står man stille.

3. Et eksempel på et resultat i Formuepleje, du har hæftet dig ved?
Formuepleje Safe er med et årligt afkast på knap end 12% over 24 år. Enestående, ikke bare i Danmark, men også internationalt.

4. Et eksempel på et mål for Formuepleje, du vil fokusere på?
Højrisikoprodukterne har positivt afkast i deres levetid, men efter finanskrisen er flere forsat 'under vand'. Det kan vi forhåbentligt få gjort noget ved.

5. Hvilken forskel gør det, at Formuepleje går fra ejerledelse til en ansat direktør?
En ansat direktør bliver målt direkte på sin egen effektivitet. Og det har nok en afsmitning på ens ledelse af resten af organisationen.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>