Oliebyrden

Oliekriser i et historisk perspektiv – og betydningen for økonomien.

Den seneste tids uro i Nordafrika og Mellemøsten er en klar påmindelse om, at verden er stærkt afhængig af olie fra politisk ustabile lande. Olieprisen er steget til det højeste niveau i to et halvt år, og nåede medio april op over 126, $ pr. tønde Brent olie, hvilket betyder, at olieprisen siden årsskiftet er steget med mere end 30 $/tønde eller godt 30%.

Olieprisen startede allerede sin himmelflugt medio januar, som følge af de relativt fredsommelige demonstrationer, der startede i Tunesien og spredte sig til Egypten, og som i begge tilfælde førte til et ledelsesmæssigt magtskifte. Den seneste tids stigning er sket på baggrund af urolighederne i Libyen, der truer med at afbryde eksporten af olie fra den niendestørste producent i OPEC. Samtidig stiger usikkerheden i takt med, at risikoen for at urolighederne spreder sig til olieproducerende lande som Algeriet, Iran, Irak og Saudi-Arabien.

En midlertidig eller en længerevarende produktionsafbrydelse kan afstedkomme en efterspørgselsklemme i markedet og presse olieprisen markant op fra det nuværende niveau til skade for den globale økonomi. Men selv ved en uændret oliepris vil det have en marginal negativ påvirkning. Hvor stor påvirkningsgraden er, skal der, med baggrund i erfaringerne fra oliekriserne i 1970'erne og andre senere kriser på oliemarkedet, gives et bud på i det efterfølgende.