Mens vi venter

Med tiltagende frekvens har den europæiske gældskrise gennem de seneste 18 måneder ramt de finansielle markeder igen og igen. De forgangne 14 dage er desværre ingen undtagelse.

Markederne reagerede igen nervøst på nyheden om, at Grækenland muligvis ikke ville få næste del af lånepakken fra IMF/EU udbetalt. Årsagen var, at reformlysten i Grækenland ikke levede op til kravene fra långiverne. En løsning er dog (igen) blevet fundet, efter grækerne fremlagde en plan om yderligere besparelser.

Det vi har været vidner til de seneste to uger, er sådan set kendetegnende for hvordan den europæiske gældskrise har udviklet sig, og hvordan den er blevet "løst" op til flere gange. Problemet er bare, at de ansvarlige på intet tidspunkt har taget fat om problemets rod, men i stedet har alting handlet om brandslukning ud fra devisen: Vi slukker den i øjeblikket største brand, og så venter vi i frygt på, hvornår den næste blusser op.

For investorer er denne usikkerhed tæt på uudholdelig. For hvad sker der, hvis den næste brand - mod forventning - er umulig at slukke? Frygten for det scenarie er i bund og grund årsagen til de meget kraftige og pludselige bevægelser, der i øjeblikket præger de finansielle markeder.

Det oplagte spørgsmål er derfor: Hvad skal der til for at stoppe usikkerheden?

For at kunne besvare ovenstående spørgsmål er det nødvendigt, at forstå de følgende punkter:

 • Grækenland har kurs mod bankerot. Landet har så stor gæld og så stort et løbende underskud, at grækerne uden ekstern assistance allerede ville være gået bankerot. 
 • Der findes kun tre grupper til at betale regningen i Grækenland:
  1. Grækerne
  2. De nordeuropæiske lande (herunder ECB)
  3. Ejerne af de græske statsobligationer

Og det er blandt disse tre grupper at løsningen skal findes. Det er nemlig såre simpelt.

Løsningen på de europæiske gældsproblemer findes ved at skabe grundlaget for, at:

 1. Grækerne får tid til at skabe overskud på budgettet
 2. Der ikke kan opstå tvivl om, hvorvidt grækerne kan honorere sine løbende forpligtelser. D.v.s. betale for sine underskud (indtil der er overskud) og skaffe likviditet til den løbende indfrielse af obligationer.
 3. Der ikke opstår frygt for, at gældskrisen breder sig til andre lande.

Indtil de tre punkter er opfyldt, vil markederne gå fra ildebrand til ildebrand. Problemet er desværre, at det ikke er ligetil at finde en løsning, til trods for en række løsningsforslag.

 • Græsk bankerot og Euro-exit

  Grækerne ville kunne fjerne sin gæld med et snuptag, og ville sandsynligvis også kunne skabe sig et fornuftigt økonomisk udgangspunkt via en devaluering. I dette scenarie vil det være de nuværende obligationsejere og grækerne, der betaler regningen. Desværre vil denne løsning medføre enorm usikkerhed omkring Irland, Portugal, Spanien og Italien (de øvrige PIIGS-lande), der så pludselig vil være kandidater til en devaluering og Euro-exit.

 • Græsk bankerot uden Euro-exit (også kaldet "hair cut på gælden")

  En løsning, der ikke kan stå alene. Grækerne ville kunne fjerne sin gæld, men ville ikke kunne låne nye penge i markedet. Det ville altså være investorerne der betaler gildet. Investorerne vil i dette scenarie løbe skrigende bort fra de øvrige PIIGS-landes obligationer, og så vil gældskrisen brede sig med lynets hast.

 • Eurolandene udsteder fælles obligationer

  I praksis betyder dette, at nordeuropæerne overtager den græske gæld, og vil betyde at grækerne igen kan låne i obligationsmarkedet til en fornuftig rente. Desværre vil denne plan undergrave andre landes lyst til at udvise økonomisk ansvarlighed. For hvorfor skulle man spare, når nu de rigere lande betaler? Denne løsning er derfor mindre sandsynlig.

 • En europæisk fond garanteret af EU-landene køber græske obligationer (EFSF/ESM)

  Lider af samme mangler som udstedelsen af fælles obligationer gør.

 • ECB opkøber græske statsobligationer

  ECB har i øjeblikket en store mængder græske, irsk, portugisiske, spanske og italienske statsobligationer i beholdningen. Faktisk har utilfredshed med præcist dette medført, at de to tyske medlemmer af ECB, Weber og Stark, begge har valgt at forlade ECB i protest. I sidste ende medfører denne løsning samme problemer som de to foregående løsninger.

 • Al græsk gæld forlænges automatisk med et vist antal år

  Denne løsning blev først foreslået af den tyske finansminister Schäuble, og glimrer ved at opfylde alle tre ovenstående kriterier. Grækerne vil have tid til at skabe overskud, da der pludselig er længe til de eksisterende obligationer udløber (hvis tyskerne og franskmændene kan blive enige om at finansiere, de trods alt begrænsede løbende underskud). Grækerne vil forpligte sig til massive besparelser, som samtidig vil fjerne tvivlen om den langsigtede holdbarhed. Desuden vil investorerne kun i meget lille grad flygte fra de øvrige landes obligationer, da der trods alt er udsigt til, at pengene bliver betalt tilbage fuldt ud, om end noget forsinket. Omkostningerne vil i dette tilfælde altså blive delt ud på både grækerne, europæerne og obligationsejerne.

Hos Formuepleje tror vi, at sidstnævnte bliver den endelige løsning, da logikken taler herfor, men vi væbner os samtidig med tålmodighed og forsigtighed, da tidshorisonten er yderst usikker.

Gældskrisen, og de til tider voldsomme reaktioner på markederne, er selvfølgelig ubehagelige som investor, men vores sikre danske realkreditobligationer og vores defensive aktieporteføljer, er et godt værn, så på trods af uroen, ser vi en fortsat stærk performance.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>