Korrektion på aktiemarkederne - Update 9/8

De europæiske aktiemarkeder åbner tirsdag med fald og følger dermed op på mandagens kraftige fald i både USA og Europa. Den udløsende faktor for det seneste fald er weekendens nedjustering af den amerikanske gæld fra ratingbureauet. ECB besluttede samtidig søndag at købe spanske og italienske statsobligationer, hvilket har presset renterne for de to lande kraftigt ned. Markedet vil nu fokusere på næste skridt fra den amerikanske centralbank FED.

Aktiemarkederne verden over har den seneste uges tid befundet sig i en tilstand af panik med store kursfald til følge. For det brede globale indeks er der tale om kursfald på over 15% fra det højeste niveau i år, hvilket teknisk set er en korrektion. Samtidig er renterne i USA og Tyskland faldet en del, mens bl.a. guldprisen og schweizerfranc er steget kraftigt.Den store usikkerhed og kursfaldene kan tilskrives en kombination af flere ting:

1) overraskende svage nøgletal henover sommeren fra USA der giver nervøsitet for en ny recession

2) de amerikanske politikeres udfordringer og nølen med at hæve gældsloftet med efterfølgende downgrade af kredit-ratingen fra Standard & Poors til følge

3) frygt for at den europæiske gældskrise breder sig til Italien og Spanien.

Henover weekenden har både Den Europæiske Centralbank (ECB) og de største økonomier i G7 og G20-regi ageret i forhold til at sikre den finansielle stabilitet.

ECB er begyndt at købe italienske og spanske statsobligationer i markedet, hvilket har sendt renterne i begge lande kraftigt ned.

G7 har via en meddelelse gjort det klart, at "man vil tage alle nødvendige midler i brug, for at understøtte den finansielle stabilitet og væksten." En tilsvarende meddelelse er tilgået markederne fra G20, hvor de store emerging markets lande også sidder med.

Essensen af disse meddelelser er, at man vil sikre, at det finansielle system fungerer, dvs. at der bl.a. stilles likviditet til rådighed for banksystemet og interveneres i valutamarkederne, hvor det skønnes nødvendigt.

Dermed er alle alarmklokker oppe at ringe i forhold til at undgå en "gentagelse" af markedsnedsmeltningen i efteråret 2008.

Betydningen for vores investeringer 

Desværre har vi ikke kunnet undgå fald i alle porteføljer de seneste dage. Alligevel leverer Formueplejeselskaberne i gennemsnit afkast, som er bedre end aktiemarkederne og især konkurrenternes afkast.

Forklaringen er ligetil: I en verden med store risici, investerer vi med lav risiko.

Således er globale aktier siden 1/7 2011 faldet med knapt 15%, det danske OMXC20 er faldet med over 18%, mens de klassiske Formueplejeselskaber med gearing har givet resultater mellem -1,9% til -8,8%.

Vores rendyrkede obligationsselskab Formuepleje Fokus er afkastmæssigt tæt på "all time high", hvilket igen tydeliggør, at det er på aktiemarkederne, tabene findes.

Afkast siden 1/7 2011*

Optimum -2,8%
Pareto -1,9%
Safe -4,6% 
Epikur -6,1% 
Penta -8,8% 
 
Merkur -4,1%
LimiTTellus -12,5%
Fokus   6,7%
 
C20 aktier -18,5% 
MSCI World -14,7%
 
*  Målt på udviklingen i Indre værdi opgjort pr. 9/8 kl. 10.00

Når den værste panik har lagt sig, er det vores overbevisning, at vi hurtigt indhenter tabene fra de seneste dage.

Ingen ny recession 

Over den seneste måned har de fleste nøgletal i USA og EU skuffet i forhold til markedets forventninger. Tal for virksomhedernes forventninger til fremtiden - og dermed også deres lyst til at ansætte nye medarbejdere - er faldet til det laveste niveau siden finanskrisen. Samtidig har tal for den amerikanske vækst skuffet markant, med en vækst på henholdsvis 0,4% og 1,3% (begge annualiseret) i årets to første kvartaler. Men heri ligger en vigtig pointe: Som tallene ser ud nu, er vi ikke på vej i en ny recession.  

Vi er ikke på vej mod et nyt 2008, hvor væksten og virksomhedernes indtjening faldt helt ud over kanten. I stedet viser tallene, at vi går mod en periode med lav, positivvækst. Og med de seneste dages ændringer på de finansielle markeder in mente, er denne nye realitet også indpriset.

Det der i øjeblikket har fået markedet til at gå helt i panik, er en frygt for den europæiske gældskrise og for politikernes reaktion på denne. Det må dog forventes, at realiteterne går op for EU-politikerne og de samme landes centralbanker, hvilket vil gyde olie på vandene og standse panikken. 

Vi følger naturligvis udviklingen tæt og opdaterer løbende denne kommentar.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>