Hvad koster det?

Investeringsforeninger sammenlignet med Formueplejeselskaberne.

Når man som investor skal beslutte, hvor og hvordan formuen skal investeres, så er de samlede omkostninger, man som investor betaler, én af de væsentligste parametre.