Aktier eller obligationer?

Mange investorer bør hverken fravælge aktier eller obligationer, men derimod udnytte de to aktivtypers fordele i porteføljesammenhænge. Herigennem optimeres det fremtidige afkast.