Sammenhæng mellem pris og kvalitet

Kære aktionær 

Konkurrenter fortæller ofte vores aktionærer, at det er dyrt at være aktionær hos Formuepleje. Og det er ganske enkelt ikke korrekt. 

Lige fra vi startede konceptet bag Formueplejeselskaberne, har det været målet, at den samlede pris skal være så lav, at ingen private investorer kan lave den samme investering billigere via deres egen bank og investeringsforening. 

Aktionærerne betaler et fast honorar, der maksimalt kan være 0,5% p.a. af investeringerne - både for aktier og obligationer. Vil man købe den samme investering i en investeringsforening koster globale aktier i gennemsnit ca. 1,3% p.a., obligationer ca. 0,5% p.a. og for blandede afdelinger ca. 1,0% p.a. 

To af de ni Formueplejeselskaber investerer udelukkende for egne midler, mens de øvrige tillige investerer for lånte midler - inden for nogle snævre rammer fastsat af bestyrelserne. Aktionærerne betaler det faste honorar som en procentsats af hele den forvaltede formue - både egenkapital og lån - som hvis man som privat investor selv skulle etablere en tilsvarende investering. 

Hertil kommer, at der i Formueplejeselskaberne - i modsætning til de fleste investeringsforeninger - ikke er nogen indirekte omkostninger for aktionærerne, som fx gebyrer og spreads ved handlen med aktier og obligationer. 

Når vi skaber overskud til aktionærerne betales der 10% i resultathonorar. Og tidligere års underskud skal altid indhentes, før der igen betales resultathonorar. 

Vores prismodel sikrer, at aktionærer og formueforvalter har samme langsigtede mål - nemlig at skabe det højest mulige afkast i forhold til risikoen. 

Der er sammenhæng mellem pris og kvalitet. 

Hvad betyder de lave låneomkostninger for aktionærerne i Formueplejeselskaberne? 

Ingen private investorer kan opnå tilnærmelsesvis samme lånevilkår som Formueplejeselskaberne. 

Nordea har i årsrapporten offentliggjort, at nordiske erhvervskunder betaler et såkaldt Libortillæg på 1,50% - mod 0,35% i gennemsnit for Formueplejeselskaberne. Det er en forskel på 1,15% på en låneportefølje på 26,5 mia. kr., hvilket udgør en årlig besparelse på godt 300 mio. kr. for aktionærerne. 

Og for en privat investor vil tillægget formentlig være betydeligt større, således at afkastet i Formueplejeselskaberne alene på grund af den billigere finansiering bliver mindst 5 %-point højere end det afkast, man som privat investor ville få med de samme investeringer. Hertil kommer, at man som privat investor selv ville hæfte for lånene i banken. 

Med venlig hilsen 

Esben Vibe 
Direktør 
Formueplejeselskaberne 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>