Pensionsopsang

Vi ved godt De ikke gider læse mere om pension, men det er vigtigt – så giv det lige tre minutter.

Nu skal vi til det igen.

Det er efterår.

Pensionsbrochuren fra banken dumper rituelt ind på entrégulvet og minder os om, at vi igen i år bør få set på pensionen.

Og det er vigtigt, det ved vi godt. Pensionsvalget er trods alt, sammen med huskøbet, den største økonomiske beslutning, vi træffer her i livet.

Alligevel tøver vi. Hvorfor mon?

Er det fordi de mange spørgsmål om kapital- eller ratepension, skattefordele eller ej, aktier eller obligationer, bank eller pensionsselskab ikke rigtig lader sig besvare?

Mange er bundet af tvungne pensionsopsparinger på arbejdspladsen, og det kan måske føles som en befrielse at slippe for selv at sætte sig ind i det.

Jeg er ikke utilbøjelig til at give kritiske læsere ret - der er ting, der er sjovere end pension.

Alligevel kan vi i en stille stund spørge os selv:

  • Sparer jeg nok op?
  • Sparer jeg rigtigt op?
  • Er jeg selv og mine nærmeste sikrede, hvis jeg mister evnen til at arbejde? Eller dør?
  • Hvor meget bliver der mon at leve for som pensionist?

Tryghed er frihed

At skabe overblik over sine pensionsordninger giver tryghed.

Tryghed for, at der er nok til at sikre en god alderdom og tryghed for, at ens nærmeste er sikrede.

Og tryghed giver frihed.

Frihed til at udfolde sig, frihed til at disponere og leve her og nu i forvisning om, at pensionen er sikret.

Inden De klikker videre, så dvæl lige ved disse facts:

  • Vi bliver flere og flere ældre, og færre unge til at forsørge dem. Færre skal forsørge flere og opsparing bliver i stigende grad noget, vi selv skal tage ansvar for.
  • Mange har en tvungen pensionsordning i forbindelse med ansættelsen. Men ikke alle, og indfrier ordningen pensionsdrømmene?
  • Efterlønnen er konstant til debat, og folkepensionen er heller ingen naturlov, der kan budgetteres med i en fjern alderdom.
  • Endelig er der den relative betragtning: For nok er dagens pensionister uden anden indkomst end folkepensionen rigere end tidligere tiders pensionister. Men sammenlignet med dagens mange pensionister med både pensionsopsparing og friværdier, er forskellen blevet markant større.

I fremtiden bliver der færre unge i arbejdsstyrken til at skabe indtjening til samfundet. Samtidig bliver der flere ældre, som i et eller andet omfang skal forsørges af samfundet. Derfor er det vigtigt, at vi selv tager medansvar for flere af de områder samfundet i dag varetager, herunder pensionsopsparingen.

Naturlovene booster pensionen

Rentes-rente princippet - dét at der beregnes rente af allerede tilskrevne renter - betyder, at Deres pensionsopsparing kan vokse med raketfart, hvis De starter tidligt, sparer meget op og opnår et højt afkast.

Lad os tage et forsimplet eksempel: De sparer 100.000 kr. op til pension hvert år i 30 år, i alt 3 millioner kroner. Med et årligt afkast på 10% vokser formuen til 16,4 mio. kr. Deres eget indskud er 3 millioner kroner mens resten er "gratis", arbejdsfri gevinst. Eksemplet illustrerer dermed, hvordan en pensionsindbetaling på 100.000 kr. om året vil udvikle sig ved forskellige årlige afkast, uden der er taget højde for skat og inflation.

I dette eksempel er der to interessante konklusioner: Dels, at rente-rente effekten gør en stor del af arbejdet for Dem. Dels, at der er stor forskel på at få et lavt eller højt afkast på lange tidshorisonter. Formuepleje Safe, som er det ældste af Formueplejeselskaberne, har gennem 20 år skabt et gennemsnitligt årligt afkast på 13% efter selskabsskat og alle omkostninger. Til sammenligning er det globale aktiendeks FT World steget 5% i gennemsnit.

Overblik på en time

Pension er et stort og komplekst område - men hjælpen er nær. Vores formuerådgivere er specialister i at overskue komplekse formuer, som måske består af både private midler, ejendomme, selskaber mv.

Efter en grundig rådgivningssamtale og analyse af Deres formuesituation kan formuerådgiveren anvise veje til den optimale sammensætning, der både tager hensyn til Deres risikoholdning, horisont og skat.

Vores rådgivning er uforbindende for Dem og altid uden honorar. En time med os kan vise sig at blive Deres livs bedste investering.

Anmod om et møde på tlf. 87 46 49 00 eller info@formuepleje.dk.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>