Ny indløsningsret løfter kurserne

Siden Formueplejeselskaberne i foråret 2010 bebudede en permanent, vedtægtsbestemt indløsningsret er forskellen mellem børskurser og indre værdier i selskaberne indsnævret markant.

Det betyder, at aktionærerne har oplevet, at børskurserne er steget væsentligt mere end udviklingen i den indre værdi

I seneste regnskabsår er selskabernes indre værdier således steget gennemsnitligt 31,3% mens børskurserne er steget 40,3%. Altså en tredjedel mere.

Fortsat million-potentiale

Og forskellen må forventes indsnævret yderligere, da indløsningsretten giver enhver aktionær ret til at sælge sine aktier tilbage til en garanteret kurs på indre værdi minus 1-2-3%. Det betyder, alt andet lige, højere børskurser de kommende måneder.

I kroner kan rabatten på børskursen i forhold til indre værdi opgøres til 485 mio. kr. og i forhold til de garanterede indløsningskurser 187 mio. kr. Hvis børskurserne som forventeligt nærmer sig de indre værdier, kommer disse værdier således atter frem i lyset.

Sådan indfases indløsningsretten

Figuren viser hvordan 'rabatten' eller forskellen mellem indre værdi og børskurs har udviklet sig for Formuepleje Safe.

Det ses, at forskellen indsnævredes fra omkring 10% til omkring 5-6% i juni og yderligere til 4-5% i september. Når indløsningsretten er fuldt indfaset den 1/12 2010, vil der for Formuepleje Safe gælde en permanent indløsningsret på -3%.

Gennemsnitlig forskel mellem børskurs og indre værdi

 

1. kvt. 2010

2. kvt. 2010

3. kvt. 2010

Okt. 2010

Indløsning
fra 1/12

Forskel
(4-5)

 

1

2

3

4

5

6

Optimum

-5,8%

-4,0%

-2,8%

-2,4%

-1,0%

-1,4%

Pareto

-7,9%

-5,6%

-4,1%

-3,3%

-2,0%

-1,3%

Safe

-9,2%

-7,1%

-5,2%

-4,4%

-3,0%

-1,4%

Epikur

-8,5%

-6,8%

-5,1%

-4,5%

-3,0%

-1,5%

Penta

-9,3%

-6,7%

-5,1%

-4,4%

-3,0%

-1,4%

Merkur

-8,2%

-5,9%

-3,9%

-3,1%

-2,0%

-1,1%

LimiTTellus

-7,6%

-5,1%

-4,2%

-3,6%

-2,0%

-1,6%

Opgjort 26/10 2010.

Årsrapporter afslører skjulte værdier 

De syv børsnoterede Formueplejeselskaber kom ud af regnskabsåret 2009/2010 med et samlet overskud på 2,4 mia. kr., eller hvad der svarer til et gennemsnitligt afkast på 31,3%.

I regnskabsårets løb er spændet mellem indre værdi og børskurs indsnævret, så resultaterne opgjort i forhold til børskurser viser et samlet resultat på 2,9 mia. kr. eller et gennemsnitligt afkast på 40,3%.

Afkast i pct.

 

Indre værdi

Børskurs

Formuepleje Optimum

13,6%

21,0%

Formuepleje Pareto

25,5%

31,8%

Formuepleje Safe

32,1%

44,0%

Formuepleje Epikur

33,4%

48,6%

Formuepleje Penta

47,3%

48,7%

Formuepleje Merkur

40,0%

51,3%

Formuepleje LimiTTellus

27,1%

36,7%

 

Gennemsnit

31,3%

40,3%

Sådan fungerer indløsningsretten

Aktionærernes ret til at forlange aktierne indløst af selskaberne er nedfældet i selskabernes vedtægter og er en permanent ret, der er vedtaget på ekstraordinære generalforsamlinger i marts 2010.

Indløsningsretten er muliggjort af den nye selskabslov, der ophævede begrænsningen om at et selskab maksimalt må besidde 10% af selskabets egne aktier.

Når en aktionær begærer aktierne indløst overfor selskabet, vil selskabet typisk nedbringe den samlede balance forholdsmæssigt, dvs. nedbringe beholdningen af værdipapirer og eventuelle lån.

Hvis selskabet indløser aktier til fx 3% under indre værdi, opnår de tilbageværende aktionærer i selskabet således ubeskåret en gevinst på 3% i forhold til indre værdi.

Aktionærer, der ønsker at sælge deres aktier kan naturligvis fortsat vælge at handle via børsen; med indløsningsretten er aktionærerne blot sikrede at kunne komme af med aktierne, hvis dette måtte ønskes.

Indløsning af aktier sker til aktiernes indre værdi fratrukket følgende procentsatser:

 

Fra 
1/6 2010

Fra
1/9 2010

Fra
1/12 2010

Optimum

-3%

-2%

-1%

Pareto

-4%

-3%

-2%

Safe

-5%

-4%

-3%

Epikur

-5%

-4%

-3%

Penta

-5%

-4%

-3%

Merkur

-4%

-3%

-2%

LimiTTellus

-4%

-3%

-2%

Søg rådgivning inden handel

Har De spørgsmål om indløsningsretten eller ønsker De en nærmere gennemgang af Deres formueforhold, er De velkommen til at kontakte vores formuerådgivere med henblik på at aftale et uforpligtende intromøde. Kontakt os gerne på telefon 87 46 49 00 eller info@formuepleje.dk.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>