Ny direktør i Formueplejeselskaberne

Esben Vibe afløser Erik Møller på direktørposten som led i et glidende generationsskifte.

Direktør Erik Møller fratræder som direktør i de syv børsnoterede Formueplejeselskaber pr. 1. marts 2010. Erik Møller er medstifter af Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab og har været direktør i selskaberne siden 1988 og fratræder efter eget ønske som led i et glidende generationsskifte.

Erik Møller, der er 62 år, fortsætter som hovedaktionær og medlem af bestyrelsen i Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab med fokus på vision, strategi og kvalitetssikring. Erik Møller fortsætter ligeledes som direktør i de to unoterede Formueplejeselskaber, Formuepleje Safe VSO og Formuepleje Fokus.

Bestyrelserne i de syv børsnoterede Formueplejeselskaber har ansat Esben Vibe som ny direktør. Esben Vibe er 54 år, uddannet cand.oecon. og har mere end 20 års erfaring fra finansverdenen - som fondschef i det daværende Aktivbanken og koncernøkonomidirektør i Aarhus United A/S og som direktør i advokatfirmaet DELACOUR. Han har endvidere været bestyrelsesformand i Formueplejeselskaberne siden 1991 og frem til 2009, hvor han tiltrådte stillingen som direktør i Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab med ansvar for kommunikation, sekretariat og regnskab.

Formueplejeselskaberne består af Formuepleje Optimum, Pareto, Safe, Epikur, Penta, Merkur, LimiTTellus, Safe VSO og Fokus. Selskaberne har en samlet balance på 36 mia. kr. og en aktionærkreds på knapt 20.000 personer, selskaber, fonde mv. Det ældste selskab, Formuepleje Safe har skabt et samlet afkast på 1.277% svarende til et gennemsnitligt årligt afkast 12,8%.