Hvor meget koster Genopretningspakken?

Genopretningspakken forbedrer ifølge regeringen og Dansk Folkeparti de offentlige finanser med 24 milliarder kroner i 2013 og 26 milliarder i 2015.

Revisionsfirmaet KPMG har regnet på konsekvenserne af tre af genopretningspakkens elementer. Foruden disse indeholder aftalen en lang række øvrige initiativer og reformer med henblik på at styrke den danske økonomi og for at leve op til de fælles europæiske aftaler. KPMG skriver i SkatteNyt:
Aftalen indebærer bla.:

  • Den automatiske regulering af beløbsgrænser for skatter m.v. suspenderes i 2011 til 2013. Det omfatter blandt andet personfradraget og indkomstgrænsen for topskatten samt en række andre grænser m.v. i skattesystemet. 
  • Den aftalte forhøjelse af topskattegrænsen i 2011 udskydes i tre år til 2014. 
  • Der indføres loft for fradrag for faglige kontingenter på 3.000 kr. årligt. Kontingenter til A-kasse er fortsat fuldt fradragsberettiget.

Indkomst under 389.900 kr. 

Kigger man isoleret set på de ovenstående tre ændringer i skattesystemet, vil ændringerne som forventes gennemført fra 2011, betyde en samlet merskat på 1.765 kr. i 2011 for en person med indkomst under topskattegrænsen. dvs. under 389.900 kr., og med et årligt fagligt kontingent på ca. 6.700 kr. i forhold til 2010. Fremskriver man såvel den automatiske regulering af personfradraget, topskattegrænsen og det faglige kontingent med 2,78% årligt, betyder det en merskat i 2013 på 2.737 kr. Grænsen for fradrag for fagligt kontingent udgør ca. 1.300 kr. ud af merskatten i 2013.

Indkomst over 389.900 kr.

Tager man derimod en person, der i 2010 betaler topskat og et fagligt kontingent på 3.150 kr., vil merskatten i 2011 være 2.400 kr. Regulerer man personfradraget, topskattegrænsen og det faglige kontingent med 2,78% årligt frem til 2013, vil merskatten stige til 7.837 kr. for personen. Heraf udgør den manglende regulering af grænsen for topskat 6.339 kr. i 2013.

Fremskrivningen med 2,78% er beregnet på grundlag af den gennemsnitlige fremskrivning efter personskattelovens § 20 set over en årrække. Beregningerne forudsætter, at man fortsat er enten under eller over grænsen for topskat.

Yderligere information

De er altid velkommen til at kontakte vores formuerådgivere, hvis De har spørgsmål om genopretningspakken eller ønsker et 360° eftersyn af formuen. Vi sidder klar ved telefonerne - ring 87 46 49 00.