Ekstraordinære generalforsamlinger i Formueplejeselskaberne 12.03.2010

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen meddelte i går, at dele af den nye selskabslov kan træde i kraft den 1. marts 2010. 

Bestyrelserne i de syv børsnoterede Formueplejeselskaber indkalder i den forbindelse til ekstraordinære generalforsamlinger til afholdelse fredag den 12. marts 2010. 

Bestyrelserne foreslår en række vedtægtsændringer, der sikrer selskaberne størst mulig fleksibilitet og muligheden for at tilpasse udbud og efterspørgsel ved at købe og sælge egne aktier. Hovedpunkterne i forslagene:

  • Bestyrelserne bemyndiges til at erhverve egne aktier for indtil 90% af aktiekapitalen, mod tidligere 10%.
  • Der indføres en general indløsningsret, der betyder at aktionærerne får ret til at sælge aktier tilbage til selskabet.

Indløsning af aktier sker til aktiernes indre værdi fratrukket følgende procentsatser:

 

1/6 2010

1/9 2010

1/12 2010

Optimum

-3%

-2%

-1%

Pareto

-4%

-3%

-2%

Safe

-5%

-4%

-3%

Epikur

-5%

-4%

-3%

Penta

-5%

-4%

-3%

Merkur

-4%

-3%

-2%

LimiTTellus

-4%

-3%

-2%


Indkaldelser 

Der er sendt fondsbørsmeddelelser med indkaldelse og dagsorden: 

Formuepleje Optimum A/S
Formuepleje Pareto A/S
Formuepleje Safe A/S
Formuepleje Epikur A/S
Formuepleje Penta A/S
Formuepleje Merkur A/S
Formuepleje LimiTTellus A/S

Bestilling af adgangskort

Ønsker De at deltage på generalforsamlingen, skal De senest den 8. marts anmode om adgangskort.

Fuldmagt 

Aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand. Fuldmagtsblanketten bedes returneret i dateret og underskreven stand, således at den er selskabet i hænde senest den 8. marts 2010.