Skat af værdipapirer for 2018

Overblik over skat af værdipapirer for 2018

Det er igen tid at overveje en eventuel indbetaling af restskat for indkomståret 2018. Har du investeret for frie midler i lagerbeskattede fonde eller i fonde, der har udbetalt store udbytter i 2018, kan dette have betydning for din restskat.

Lagerbeskatningen betyder, at uanset om man har handlet eller ej, vil gevinst/tab blive beskattet hos dig for 2018. Du skal ikke selv anføre noget på selvangivelsen, da SKAT er i besiddelse af alle oplysninger om beholdninger samt eventuelle køb/salg, hvorfor indberetning vil ske automatisk i rubrik 38 som negativ eller positiv kapitalindkomst.

I tilfælde af negativt afkast

Flere af Formueplejes lagerbeskattede fonde har i 2018 haft negativt afkast, som på selvangivelsen vil blive angivet i rubrik 38 som negativ kapitalindkomst. Har du haft anden positiv kapitalindkomst i 2018 i form af renter, gevinster fra obligationer eller udbytte fra obligationsbaserede investeringsafdelinger, bliver tabet modregnet heri. Ved negativ nettokapitalindkomst vil tabet have en fradragsværdi på 33,6 procent (gennemsnitskommune) op til 50.000 kroner (op til 100.000 kroner for ægtepar). Ved negativ nettokapitalindkomst over 50.000 kroner (over 100.000 kroner for ægtepar) er fradragsværdien cirka 26,6 procent. Ved positiv nettokapitalindkomst vil tabet have en fradragsværdi på 37–42 procent.   

Bemærk, at tabet ikke kan modregnes i eventuelle gevinster og udbytter fra børsnoterede aktier eller aktiebaserede investeringsforeningsafdelinger.

Du kan læse mere og beregne din gevinst/tab i hjælp til selvangivelsen. Har du en restskat til indbetaling kan du læse om reglerne for renter og procenttillæg her.