Restskat 2020

Reglerne for beregning af renter og procenttillæg til restskat er som følger:

  • Hvis restskatten betales inden den 1. januar 2021, skal der ikke betales renter eller procenttillæg.
  • Hvis restskatten betales i perioden 1. januar til 1. juli 2021, skal der betale en dag til dag-rente på 1,8 procent p.a. regnet fra 1. januar til og med betalingsdagen.
  • Hvis restskatten betales efter den 1. juli 2021, skal der betales et fast procenttillæg på 3,8 procent.
  • Hvis restskatten ikke er betalt senest den 1. juli 2021, beregnes restskatten inklusiv procenttillæg op til 21.000 kr. ind i skatten for 2022. Restskat over 21.000 kr. opkræves i tre rater i august, september og oktober 2021.
  • Ved udbetaling af overskydende skat opnås der intet procenttillæg, da godtgørelsesprocenten er 0.

Renter og procenttillæg er ikke fradragsberettigede.