Restskat 2018

Reglerne for beregning af renter og procenttillæg til restskat er som følger:

  • Hvis restskatten betales inden den 1. januar 2019, skal der ikke betales renter eller procenttillæg.
  • Hvis restskatten betales i perioden 1. januar til 1. juli 2019, skal der betale en dag til dag-rente på 2,2  procent p.a. regnet fra 1. januar til og med betalingsdagen.
  • Hvis restskatten betales efter den 1. juli 2019, skal der betales et fast procenttillæg på 4,2 procent.
  • Hvis restskatten ikke er betalt senest den 1. juli 2019, beregnes restskatten inklusiv procenttillæg op til 20.325 kr. ind i skatten for 2020. Restskat over 20.325 kr. opkræves i tre rater i august, september og oktober 2019.
  • Ved udbetaling af overskydende skat opnås der intet procenttillæg, da godtgørelsesprocenten er 0.

Renter og procenttillæg er ikke fradragsberettigede.